Hændelser fra nyere tid

Også i nyere tid har store skibe måtte lægge køl til lynangreb fra monsterbølger.

I 1933 var dampskibet Ramapo på vej tværs over Stillehavet fra Manila på Phillippinerne til San Diego på den amerikanske vestkyst med vindstyrke 11, 30 m/s ind fra agter.

Efter en uges sejlads, i en sø på 15 meters højde, blev skibet pludselig ramt bagfra, sank ned i en dyb bølgedal, og red derpå med stævnen først op over et bjerg af skum.

Bølgehøjden blev ved hjælp af mastetoppen vurderet til at have været 100 fod høj, hvilket svarer til cirka 34 meter. Denne bølge er muligvis den højeste, der er nogenlunde pålideligt observeret. Kun det forhold, at skibet lå rigtigt i forhold til søen, gjorde, at det holdt sig flydende.

Nogle skibsforlis, som man hidtil har tilskrevet dårligt sømandskab eller skibenes ringe tilstand, skyldes sandsynligvis bølger af en højde ud over det sædvanlige. Tit er der ingen overlevende eller spor, der kan pege på en forklaring.

Et eksempel er det nybyggede og topmoderne fragtskib München, som i 1978 udsendte nødsignalet Mayday fra en position midt i Atlanterhavet, for kort efter at forsvinde sporløst med hele sin 27 mand store besætning. Sporløst forsvundet - næsten.

Efter en omfattende eftersøgning fandt man en tom redningsbåd, der med stor kraft var blevet revet løs fra daviderne på skibet. Det var det hele.

De endnu større krydstogtskibe, med plads til et par tusinde passagerer, er ikke gået fri. To af disse, Bremen og Caledonian Star, som begge er bygget til at sejle under meget barske forhold, blev i januar og februar 2001 ramt af kæmpebølger under storme i Sydatlanten.

Vinduerne på broen blev trykket ind, og al navigation og fremdrift blev midlertidigt sat ud af kraft. Det lykkedes i begge tilfælde at få gjort skibet funktionsdygtigt igen, så man kunne søge havn.

I april 2005 slap oceanlineren Norwegian Dawn også med skrækken. Dette skib lå ud for USA’s østkyst, da en kæmpebølge slog flere ruder ind og oversvømmede kabiner op til 10. dæksniveau. Ingen af disse ulykker var fatale, men risikoen for et forlis af samme kaliber som Titanic, hvor antallet af omkomne skal tælles i tusinder, er bestemt til stede.

Temaansvarlig Jacob Woge Nielsen
Opdateret 12. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle