Monsterbølger

Vi har valgt ordet 'monsterbølger' som betegnelse for en enkelt eller nogle få bølger, der markant skiller sig ud fra de øvrige bølger ved at være særligt høje - mindst dobbelt så høj som de omgivende bølger.

På engelsk anvendes betegnelserne 'freak wave' eller 'rogue wave' om mønsterbølger. På dansk bruges udtrykket 'ekstrem bølge' om en bølge eller en bølgetop, der er markant højere end hvad man ville forvente under de givne forhold.

Monsterbølger er vindbølger. De opstår fra tid til anden i den ret kaotiske sø, som vinden skaber. En sådan sø har en typisk bølgehøjde, som søfartøjer kan tage bestik af. Men sommetider opstår, uden påviselig grund, en eller nogle få bølger, som udover at være markant højere end søen generelt, også er stejlere.

Denne kombination er ekstremt farlig for trafik til søs. Den primære grund til, at man er blevet opmærksom på eksistensen af monsterbølger, er skibsforlis.

Monsterbølger er ikke kun farlige for skibstrafik, men også for permanente off-shore konstruktioner som f.eks. boreplatforme. Risikoen for, at konstruktionen på et eller andet tidspunkt i sin levetid bliver ramt af en enkelt, kæmpestor bølge, må tages i betragtning, når man fastlægger marine designkriterier.

Ofte har man anvendt bølgestatistik, enten for de normale forhold eller for de ekstreme forhold, det vil sige kraftige storme. En enkelt, meget stor bølge drukner let i statistikken, så man bør også se på ekstremt ekstreme forhold. Dette er en forholdsvis ny erkendelse.

Monsterbølger er kortlivede. De opfører sig i andre henseender som søen generelt, hvor det ofte - når vi ser bort fra dønning - er umuligt at identificere og følge en enkelt bølge igennem længere tid. Der sker en stadig vekselvirkning mellem bølgerne, og levetiden af en given bølgetop eller -dal skal måles i sekunder. Blandt andet derfor har det længe været vanskeligt at få pålidelige observationer af monsterbølgen.

Temaansvarlig Jacob Woge Nielsen
Opdateret 12. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle