Pollen

Hver dag i pollensæsonen offentliggøres Dagens Pollental. Pollentallet fortæller, hvor mange pollen der er registreret i en kubikmeter luft det foregående døgn. Der bliver talt pollen fra København og fra Viborg.

Se dagens pollental på siden for Danmark.

Pollentallet er det gennemsnitlige antal pollen pr. kubikmeter luft i døgnet fra klokken 13 til klokken 13 den følgende dag. Pollentallet måles 15 meter over jorden.

Vejret har stor indflydelse på mængden af pollen i luften. I sæsonen giver en tør og solrig dag mange pollen, mens regn og gråvejr giver få eller ingen pollen.

I praksis varierer pollensæsonen meget både fra år til år og fra dag til dag. Samtidig varierer pollenmængderne i løbet af døgnet. Der vil normalt være flest pollen i luften om eftermiddagen og færrest om natten. For bynke er der dog normalt flest pollen om formiddagen.

Du finder flere oplysninger og råd om pollen hos Astma-Allergi Danmark eller læs vores tema om pollen.

Viden om vejr og klima

Se alle