Pollen

Hver dag i pollensæsonen offentliggøres dagens pollental. Pollentallet fortæller, hvor mange pollen der er registreret i en kubikmeter luft det foregående døgn. Der bliver talt pollen fra København og fra Viborg.

Se Dagens Pollental på Astma og Allergi Danmark.

Pollentallet er det gennemsnitlige antal pollen pr. kubikmeter luft i døgnet fra klokken 13 til klokken 13 den følgende dag. Pollentallet måles 15 meter over jorden.

Vejret har stor indflydelse på mængden af pollen i luften. I sæsonen giver en tør og solrig dag mange pollen, mens regn og gråvejr giver få eller ingen pollen.

I praksis varierer pollensæsonen meget både fra år til år og fra dag til dag. Samtidig varierer pollenmængderne i løbet af døgnet. Der vil normalt være flest pollen i luften om eftermiddagen og færrest om natten. For bynke er der dog normalt flest pollen om formiddagen.

Du finder flere oplysninger og råd om pollen hos Astma-Allergi Danmark eller læs vores tema om pollen.

Viden om vejr og klima

Se alle