Beaufortskalaen

Ingen snak om vinden – i hvert tilfælde når det gælder søens folk – kommer udenom Beaufort’s vindstyrkeskala.

Omkring 1805 opstillede admiral Sir Francis Beaufort en skala, der gik fra 0 til 12. Han baserede skalaen på, hvilken sejlføring et skib på hans tid kunne bære. En orkan blev f.eks. defineret som en vindstyrke hvor “ingen sejldug overhovedet kan holde”.

Vindstyrken er et udtryk for den kraft, som en vindpåvirkning kan udøve på genstande på land eller bølger på havets overflade. Vindstyrken opgives i Beaufort 0-12, og i tabellen ses sammenhængen mellem Beaufort og vindens hastighed målt i meter pr. sekund, knob, mil i timen eller kilometer i timen samt vindens påvirkninger over land og på havoverfladen.

Vindens virkning både på hav og over land samt vindhastighed i knob eller m/s er en senere udbygning af Beaufort’s oprindelige skala. Skalaen bliver stadig brugt en del, selvom man i dag hovedsagelig måler vinden med instrumenter.

Beaufortskalaen

Vindstyrke m/s Knob km/t mi/h Betegnelse På land På vand
12 >32,6 >63 >117 >73 Orkan Voldsomme ødelæggelser Luften fyldt med skum, der forringer sigten væsentligt
11 28,5-32,6 56-63 103-117 64-73 Stærk storm Talrige ødelæggelser Umådeligt høje bølger - havet dækket af hvide skumflager - sigten forringet
10 24,5-28,4 48-55 89-102 55-64 Storm Træer rives op med rode, betydelige skader på huse Meget høje bølger - næsten hvid overflade -skumsprøjt påvirker udsigten
9 20,8-24,4 41-47 75-88 47-55 Stormende kuling Store grene knækkes - tagsten blæser ned Høje bølger, hvor toppen vælter over - skumsprøjt kan påvirke sigten
8 17,2-20,7 34-40 62-74 39-47 Hård kuling Kviste og grene brækkes af - besværligt at gå mod vinden Ret høje, lange bølger bølgekammen brydes til skumsprøjt
7 13,9-17,1 28-33 50-61 31-39 Kuling Større træer bevæger sig - trættende at gå mod vinden Hvidt skum fra brydende bølger føres i striber i vindens retning
6 10,8-13,8 22-27 39-49 24-31 Hård vind Store grene bevæger sig Store bølger - hvide skumtoppe overalt
5 8,0-10,7 17-21 29-38 18-24 Frisk vind Små løvtræer svajer lidt Middelstore langagtigebølger med mange skumtoppe, evt. skumsprøjt
4 5,5-7,9 11-16 20-28 12-18 Jævn vind Støv og papir løftes - kviste og mindre grene bevæger sig Mindre bølger med hyppige skumtoppe
3 3,4-5,4 7-10 12-19 7-12 Let vind Blade og små kviste bevæger sig. Vimpler løftes Småbølger, hvor toppe brydes, glasagtigt skum
2 1,6-3,3 4-6 6-11 4-7 Svag vind Små blade bevæger sig Ganske korte småbølger, som ikke brydes
1 0,3-1,5 1-3 1-5 1-4 Næsten stille Røgen viser netop vindens retning Små krusninger uden skum
0 0,0-0,2 <1 <1 <1 Stille Røg stiger lige op Havet er spejlblankt

Beaufort’s vindskala. Vindhastighederne er afrundet til hele m/s, knob, mi/h og km/t.

Temaansvarlig John Cappelen
Opdateret 8. januar 2019