Analysen – en simulering af atmosfærens tilstand

Næste skridt efter at have behandlet alle observationer og filtreret fejl fra, så er vi nu klar til at efterligne atmosfærens tilstand.

Efter præprocessering foretager DMI analyser af atmosfærens tilstand, og denne analyse er grundlaget for vejrmodellens beregninger frem i tiden.

Som et første gæt på atmosfærens tilstand benyttes en vejrprognose gældende for det pågældende tidspunkt.

Under analysen sammenlignes observationerne med de tilsvarende ’første-gæt-værdier’. Observationer kan undertiden være behæftet med store fejl, og for at undgå at sådanne fejlagtige observationer påvirker analysen, forkastes observationer, der afviger for meget fra værdierne i det første gæt.

Den færdige analyse er således en korrigeret prognose, der i størst mulig omfang stemmer overens med både de mange observationer, som systemet har accepteret, og første-gæt prognosen. Processen omtales som data-assimilering.

Analysen er det bedste bud på atmosfærens tilstand på analysetidspunktet og er samtidig i princippet begyndelsestilstanden for vejrmodellen og basen for, at prognosen bliver så rigtig som mulig.

Præcise vejrforudsigelser forudsætter således ikke blot en god vejrmodel, men det er også vigtigt med observationer af høj kvalitet og en tilstrækkelig tæthed i tid og rum.

I de seneste år er det blevet muligt at analysere atmosfæren hyppigere end tidligere. DMI er nu, i nogle model-setups, oppe på at kunne gøre det hver time eller hyppigere. Dette er muligt på grund af mere regnekraft, og fordi der nu er flere typer af tilgængelige observationer, f.eks. fra fly, satellitter og vejrradar. De hyppigere analyser med flere observationsdata åbner op for hyppigere prognoser med højere nøjagtighed.

Temaansvarlig Bent Hansen Sass
Opdateret 4. september 2018

Viden om vejr og klima

Se alle