Varsling af pollen

Siden 1981 er der i pollensæsonen udarbejdet daglige varsler for birk, græs og bynke. Pollentællingerne bliver udført i tæt samarbejde med patientforeningen Astma-Allergi Danmark, der selv står for indsamlingen, optællingen og håndteringen af pollendata. Ny teknologi har fra 2021 gjort det muligt for Astma-Allergi Danmark at varsle med 5-døgnsprognoser. Der varsles nu også for el, hassel og elm.

For en normal sæson er 70-80 % af prognoserne korrekte, hvilket er tilfredsstillende, når man tænker på de mange komplicerede og til dels ukendte processer, der er bestemmende for koncentrationen af pollen i luften.

Forudsigelse af pollen er i første række baseret på de allerede målte pollenkoncentrationer kombineret med en vejrudsigt med hovedvægten lagt på forudsigelse af maksimumtemperatur, skydække og nedbør.

Den nye 5-døgnsvarsling, som bliver leveret af Astma-allergi Danmark, bygger på en såkaldt machine learning-algoritme, der ud fra de samme principper som den ”manuelle varsling” bruger vejrudsigten, sæson, historisk data og sæsondata til at forudsige pollenmængden op til 5 dage frem i tiden. 5-døgnsvarslingen er dybt afhængig af vejrudsigtens præcision og kan derfor også give udsving, desto længere man ser frem i tiden. Du finder fremdøgnsvarslingen på Astma-Allergi Danmarks hjemmeside og i deres Pollen-app.

Pollenart

Moderat

Mange

El <10 10-50 >50
Hassel <5 5-15 >15
Elm <10 10-50 >50

Birk

< 30

30 - 100

> 100

Græs, bynke

< 10

10 - 50

> 50

Bynke <10 10-50 >50

Varslingsgrænserne for hvordan de daglige varsler skal tolkes.

Hvordan måler man pollen?

Pollen i luften bliver fanget af en speciel pollenfælde af mærket ’Burkard 7-day Recording Volumetric Spore Trap’.

Fælden suger konstant, hvad der svarer til 10 l pr. minut luft ind igennem en smal åbning, som sidder i siden af fælden. Den ligner mest af alt en støvsuger med et haleror, der kan dreje i vinden.

Pollenfælden har enten mulighed for at indsamle pollen og svampesporer på en strimmel tape monteret på en tromle (1-7 døgn) eller direkte på et objektglas (24 timer). Begge dele styres af et lille urværk i fælden, som sikrer at tromle eller glasplade bevæger sig 2 mm i timen.

Strimlen med tape eller glaspladen smøres med en silikoneopløsning, så pollen, sporer og andre partikler, der suges ind over det eksponerede område, sætter sig fast.

Manuelt pollenarbejde

Pollenfælden tømmes på præcist samme tidspunkt (kl. 13) hver dag - eller op til hver syvende dag.

I pollensæsonen tømmes fælden dagligt, mens den kun tømmes en gang om ugen i udkanten af sæsonens forløb.

Normalt får pollenfælden en pause i november og december, hvor der ikke er pollen i luften, men hvis det er en meget mild vinter, bliver den sat i gang igen.

Når pollenfælden er tømt, indlejres indsamlingerne med gelatine tilsat farvestoffet fuchsin, som farver pollenkornene lyserøde og dermed gør dem lettere at se. Herefter kan pollentællerne gå i gang med at identificere og tælle antallet af de forskellige pollen.

Tællingerne foregår under mikroskop efter internationale standarder. Hver enkelt glasplade eller strimmel tjekkes, og antallet af pollen bestemmes og tælles manuelt.

I målingerne registreres 23 forskellige pollengrupper. For målestationen i København registreres desuden to skimmelsvampeslægter.

På Astma-Allergi Danmark hjemmeside kan du finde mere information om pollenmålingerne. Her kan du også se resultaterne af pollenmålinger, som i sæsonen offentliggøres som 'Dagens pollental' for de seks mest allergirelevante pollegrupper og 'Dagens svampesporeniveau' for de to typer svampesporer.

I samarbejde med biolog Mathilde Kloster, leder af Astma-Allergi Danmarks pollentællinger

Temaansvarlig DMI-kommunikation

Opdateret 4. marts 2021

Viden om vejr og klima

Se alle