Når stødet ikke er et lynnedslag

I et kraftigt elektrisk felt kan personer blive ”elektrisk ladet op”, og det kan være farligt.

Når der springer et lyn, udlignes spændingsforskellen mellem tordenskyen og jorden lokalt, og det elektriske felt forsvinder. Når det elektriske felt ikke længere er der, vil den elektriske ladning, der er opbygget f.eks. i overkroppen på et menneske, søge mod jord. Dette kan give anledning til kraftige strømme i kroppen.

Et eksempel: Der hænger et tordensky med et potentiale på 50 mio. volt (V) 1000 meter over landskabet. Det vil give anledning til et elektrisk felt på 50 kilovolt pr. meter (kV/m) ved jordoverfladen.

Hvis en person er 1,8 meter høj, og vi foretager den forsimplende antagelse, at personen ikke deformerer feltet, vil dennes hoved antage en spænding, der er 1,8*50 kV = 90 kV.

Et menneskelegeme har en elektrisk kapacitet i størrelsesordenen 50 pikofarad (pF). Hvis spændingen i skyen udlignes i løbet af 50 mikrosekunder (µs), vil der løbe en strøm på 90 kV*50pF/50µs = 90 milliampere (mA) ned gennem kroppen – en strøm der er særdeles farlig. Allerede ved 20 mA er der stor fare for hjertestop!

Temaansvarlig John Cappelen
Opdateret 27. juni 2018

 

Viden om vejr og klima

Se alle