Strategi

DMI’s strategi er et udtryk for det sted, instituttet ønsker at være i 2023. Strategien identificerer tre indsatsområder, som frem mod 2023 skal være særligt i fokus. Der er ikke tale om en fuldstændig ny retning, men en ambitiøs fokusering af den transformation, DMI har påbegyndt.
 

Hent hele DMI's strategi her.

Get the entire strategy of DMI here.

Mission

DMI bidrager døgnet rundt til Rigsfællesskabets sikkerhed og vækst med forskningsbaseret rådgivning, viden og data om vejr, klima og hav.

Vision

DMI - Vi klæder dig på til fremtidens vejr.

Læs mere om baggrunden for DMI's vision og de tre strategiske indsatsområder

Vision Åbn open icon luk close icon

DMI - Vi klæder dig på til fremtidens vejr

DMI’s vision er at klæde dig på med den viden om vejr, klima og hav, du har brug for – både på den korte og den lange bane. Vores viden formidles bl.a. som vejrudsigter, varsler, data, klimascenarier, beslutningsstøtte og rådgivning.

Vi klæder dig på. Om du er borger, virksomhed, beredskabsmyndighed eller beslutningstager, skal DMI gøre dig i stand til at håndtere fremtidens vejr. 

Fremtidens vejr. Dækker både over det korte og lange sigte. Fremtidens vejr er f.eks. klimaændringernes konsekvenser i Danmark og Arktis, men også morgendagens vejr i din by eller varsling af ekstremt vejr som storm, forhøjet vandstand, tåge og sne.

1. Data som fundament og vækstmotor Åbn open icon luk close icon

Det betyder, at vi indsamler, anvender og deler de bedste data.

Hvorfor er det vigtigt?

Fordi vores data skal skabe vækst. Det kræver, at brugerne kan stole på kvaliteten og pålideligheden af vores data, og at vi selv arbejder innovativt med data og teknologi for at skabe endnu bedre produkter til samfundet.

Hvordan gør vi det?

  • Vi leverer kvalitetssikrede data om vejr, klima og hav og rådgiver om anvendelsen.
  • Vores produktion er driftssikker 24/7 og baseret på effektiv databehandling og moderne infrastruktur.
  • Vi skaber synergi mellem data og udnytter ny teknologi for at kunne levere de bedste data og prognoser til Rigsfællesskabet – hurtigere.
2. Rigsfællesskabets vejrmyndighed og klimavidenskabelige rådgiver Åbn open icon luk close icon

Det betyder, at vi skal levere den viden om vejr, klima og hav, som borgere og samfund har brug for.

Hvorfor er det vigtigt?

Fordi Rigsfællesskabets vækst og beredskab afhænger af det rigtige beslutningsgrundlag. Med vores viden og varsling hjælper vi andre til at være så velforberedte som muligt, og derigennem øger vi samfundets modstandskraft.

Hvordan gør vi det?

  • Vi formidler troværdig og uafhængig viden og leverer løsninger, som skaber sikkerhed og vækst i Rigsfællesskabet.
  • Vi er varslingsmyndighed for vejr og vand og rådgiver om konsekvenserne af vejret, både når det er farligt og når det forandrer sig.
  • Vi understøtter myndigheder og beslutningstagere ved at udvikle services og beslutningsgrundlag inden for vejr, klima og hav.
3. Dynamisk DMI Åbn open icon luk close icon

Det betyder, at vi i fællesskab kan agere effektivt på forandringer og gribe nye muligheder.

Hvorfor er det vigtigt?

For at lykkes skal vi udvikle vores organisation og måde at arbejde på. Det kræver en dynamisk organisation, hvor medarbejderne og ledere trives, og hvor nye ideer og stærk faglighed bliver til værdi for samfundet.

Hvordan gør vi det?

  • Vi har mod til at gå nye veje, prioriterer og når i mål, så vores idéer bliver til værdi for samfundet.
  • Vi tænker helhedsorienteret og har en organisering, der understøtter tværgående samarbejde.
  • Vi er stolte over vores arbejdsplads, kender hinanden og har tillid til vores kollegaer.
  • Vi mestrer faglighed, ledelse af faglighed og ledelse som faglighed.

Viden om vejr og klima

Se alle