Klimaatlas viser fremtidens brandfarlige vejr

Et varmere klima vil ændre sommerens nedbørmønster og bringe flere dage med brandfarligt vejr til Danmark. Det viser seneste opdatering af Klimaatlas, der nu indeholder ny viden om fremtidens brandfare og tørre perioder.

25. juni 2024. Danmarks klima bliver varmere, og med varmen følger ændringer i sommervejret – og med det en øget risiko for naturbrande.

Det sidste – brandfaren – er en ny feature, som vises på klimaatlas.dk. DMI’s Klimaatlas er et nøgleværktøj i myndighedernes arbejde med at tilpasse Danmark til et forandret klima, f.eks. hvor meget nedbør kloakkerne skal kunne håndtere, eller hvor ofte eller hvor høje stormfloder, vi skal ruste os til.

Klimaatlas viser allerede i dag, at sommerens nedbørmønstre ændrer sig i et varmere klima, hvor vi skal forvente mere ekstremregn om sommeren.

– En højere temperatur og et nyt nedbørmønster giver anledning til at undersøge, hvordan klimaændringerne vil øge brandfare i fremtidens Danmark. Derfor har vi nu indarbejdet nye data, som viser, at vi hyppigere kommer til at opleve sommerdage med høj brandfare i fremtiden, siger klimaforsker Mark Payne, faglig leder af Klimaatlas.

– Hen mod slutningen af århundredet vil Danmark ved mellemhøj udledning af drivhusgasser opleve, at den gennemsnitlige brandfare om sommeren stiger med otte procent. Det gennemsnit dækker dog over en større stigning i hyppigheden af dage, hvor brandfaren er særligt høj. Vi skal forvente 10 procent flere dage med ’meget høj brandfare’ og 28 procent flere døgn med ’ekstrem brandfare’, siger Mark Payne.

Det mellemhøje udledningsscenarie svarer omtrent til verdens nuværende implementerede og annoncerede klimapolitikker.

Nøgleværktøj
DMI’s Klimaatlas udstiller autoritative data om fremtidens klima i Danmark frit tilgængeligt i mange forskellige formater. Det er en udstilling af tal, grafer og figurer, der giver konkrete bud på de forventede klimaændringer i fremtiden. Fremskrivninger er baseret på scenarier for fremtidig udledning af drivhusgasser – et højt, mellemhøjt eller et lavt udledningsscenarie – beskrevet af FN’s Klimapanel, IPCC.

Med opdateringen tilbyder Klimaatlas nye valgmuligheder for at få beskrevet et fremtidigt Danmark i perioder uden regn, tørre somre og vejr, der giver øget brandfare.

Klimaatlas viser, at Danmarks fremtidige somre kendetegnes ved:

  • en stigende brandfare. Vejrbetinget risiko for naturbrande skyldes dog ikke blot temperatur og nedbørmængde, men også f.eks. vind. Både den gennemsnitlige risiko og særligt antallet af dage med høj brandfare stiger.
  • en svag tendens til flere dage uden regn og flere og længere tørre perioder.
  • næsten uændret samlet nedbørsmængde, stor usikkerhed i fremskrivningen.
  • næsten uændret hyppighed af usædvanlige tørre somre, stor usikkerhed.

Vejr, der øger brandfare
De nye indikatorer viser både den gennemsnitlige brandfare og antallet af dage med høj og ekstremt høj brandfare. Beregningerne medtager de vejrforhold, der påvirker risikoen for, at en naturbrand kan opstå og sprede sig – bl.a.  tørheden i vegetation og jordlag, temperatur, luftfugtighed og vind.

Klimaatlas fremskriver det brandfareindeks, der benyttes hos brandfare.dk i dag – en internationalt anerkendt beregningsmetode for brandfarligt vejr. DMI leverer data til brandfare.dk (Beredskabsstyrelsen), der viser faren for, at naturbrande kan opstå.

– Vejr, der øger brandfare, siger noget om risikoen for, at en naturbrand kan opstå og blive spredt. Det er ikke en fremskrivning af antallet af naturbrande. Vi kan nemlig ikke tage højde for menneskelig aktivitet, brandforbud, og lokale forhold. Forskning fra DMI og Københavns Universitet viser dog en sammenhæng mellem DMI’s Brandfareindeks og antallet af naturbrande, siger Mark Payne.

Brandfare

Sommer

Reference
(1981-2010)

 

Lav udledning
(2071-2100)

Mellemhøj udledning
(2071-2100)

Høj udledning
(2071-2100)

Gennemsnitligt brandfareindeks

-

Ændring +4 %

Ændring +8 %

Ændring +28%

Dage med meget høj brandfare

8,1 døgn

9 døgn

Ændring +12 %

10 døgn

Ændring +10 %

13 døgn

Ændring +52 %

Dage med ekstrem brandfare

 1,6 døgn

1,9 døgn

Ændring +21 %

2,7 døgn

Ændring +28 %

3,2 døgn

Ændring +103 %

 

Billedtekst: Fremskrivning af brandfare i Danmark i slutningen af århundredet hentet fra Klimaatlas.

Tørre perioder og årstider
Den anden gruppe af nye features i Klimaatlas viser flere detaljer om, hvordan nedbørmønstret bliver i fremtidens klima i Danmark.

Fremover kan man vælge at se antallet af tørre dage, hyppigheden af tørre perioder på minimum fem og ti døgn samt varigheden af den længste tørre periode.

Om sommeren er der en tendens til, at alle disse parametre stiger i takt med den globale opvarmning. Stigningen er dog begrænset i det mellemhøje udledningsscenarie.

Klimaatlas viser også hyppigheden af tørre somre og andre sæsoner. På linje med den samlede nedbørmængde om sommeren forventes ingen systematisk ændring i hyppighed af tørre somre i et mellemhøjt udledningsscenarie. Tallene er dog forbundet med en væsentlig usikkerhed.

Skulle verdens drivhusgasudledning stige mere end de nuværende forventninger, viser Klimaatlas dog en mere tydelig stigning i antallet af tørre dage og perioder.

– De nye indikatorer for perioder uden nedbør dækkes af den faglige betegnelse ’meteorologisk tørke’. Men tørke med udtørret jord og vegetation skyldes ikke bare manglende nedbør, man skal medregne andre faktorer som f.eks. temperatur, fordampning og typen af jordbund. Derfor kan man ikke alene fremskrive forekomsten af tørke i fremtiden fra de nye data. Klimaatlas vil i en kommende opdatering medtage flere faktorer, der kan beskrive mere komplekse forhold om tørke i fremtiden, siger Mark Payne.

Fakta | Udvidelser i Klimaatlas

Første halvår 2024 udvides Klimatlas med:

Gennemsnitlig brandfare.

  • Gennemsnit af brandfareindekset over sommerperioden (juni-juli-august).
  • Dage med ’meget høj’ brandfare. Antal af dage med ‘meget højt’ brandfareindeks (> 18,5).
  • Dage med ’ekstrem’ brandfare. Antal af dage med ‘ekstremt’ brandfareindeks (> 29,5).

Tørre perioder, bemærk væsentlig usikkerhed.

  • Andel af år/årstider som er ’tørre’. Definitionen er, at den samlede nedbør i løbet af året/årstiden vil være blandt de fem laveste år/årstider for referenceperioden.
  • Tørre perioder på minimum 5 døgn. Definitionen er mindre end 1 mm nedbør per døgn.
  • Tørre perioder på minimum 10 døgn. Definitionen er mindre end 1 mm nedbør per døgn.

Læs mere om fare for brand i naturen på brandfare.dk

Fakta | Klimaatlas

DMI’s Klimaatlas udstiller autoritative data om fremtidens klima i Danmark frit tilgængeligt i mange forskellige formater. Det er en udstilling af tal, grafer og figurer, der viser konkrete bud på de forventede klimaændringer i fremtiden, som er baseret på scenarier for fremtidig udledning af drivhusgasser – et højt, mellemhøjt eller et lavt udledningsscenarie – beskrevet af FN’s Klimapanel, IPCC.

Med opdateringen i maj/juni 2024 tilbyder Klimaatlas nye valgmuligheder for at få beskrevet et fremtidigt Danmark i perioder uden regn, tørre somre og vejr, der giver øget brandfare.

DMI Kommunikation

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle