COP28: Historisk klimaaftale med skønhedsfejl

Chefen for Nationalt Center for Klimaforskning på DMI, Adrian Lema, er netop hjemvendt fra klimatopmødet i Dubai. Han vurderer resultatet af mødet, den nye internationale klimaaftale, som historisk, men peger også på fejl og mangler. 

FN’s klimatopmøde, COP28, i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater er slut.  

DMI deltog som del af den danske delegation. DMI er nemlig både den danske regerings klimarådgiver gennem Nationalt Center for Klimaforskning, NCKF, og kontaktpunkt for FN’s klimapanel, IPCC.  

En af DMI’s udsendte til mødet var chefen for NCKF, Adrian Lema. Han fulgte forhandlingerne og vurderer, at den nye internationale klimaaftale er historisk på flere områder.  

– Omstillingen væk fra fossile brændsler indgår i teksten, og der efterspørges handlinger i dette årti. Aftalen indeholder også et mål for tredobling af vedvarende energi og fordobling af energieffektivitetsforbedringer inden 2030. Det er unikt, siger han.  

Der er dog også dele af aftalen, som Adrian Lema vurderer som længere væk fra det, der er nødvendigt.  

– Der er langtfra den fart på, som videnskaben viser, vi har brug for. For at holde kloden på en opvarmning på 1,5 grader eller for den sags skyld 2 grader, så skal udledningerne af drivhusgas begynde at falde nu. Selvom det er aftalt at holde 1,5 graders-målet i spil, så er der ikke aftalt forpligtende reduktioner i 2030 eller en plan for implementering af netto-nul i 2050 og negative udledninger efter 2050. Det betyder, at 1,5 grader stadig er i spil, uden at vi efter COP28 kan siges at være helt på rette kurs.  

Fattige lande rammes hårdt

Sammenlignes aftalen med videnskaben fra FN’s Klimapanel, IPCC, er der derfor flere forskelle. Med de nuværende indmeldinger af reduktioner fra landene forventes en stigning i den globale gennemsnitstemperatur på 2,5-2,9 grader i slutningen af århundredet.  

– Det vil medføre klimaforandringer, som har negative konsekvenser overalt på jorden, særligt i de sårbare lande, siger Adrian Lema. 

Han hæfter sig dog ved, at teksten indeholder, hvad han kalder ‘gode formuleringer om støtte til de fattigste lande’.  

– Heller ikke her er der konkrete forpligtelser, og det er uklart, præcist hvordan det skal implementeres. Men her er der en aftale, der tydeligt og i tråd med videnskaben viser, at de mest sårbare lande rammes hårdest af klimaforandringerne, siger han. 

Netop støtte til de fattigste lande er noget, Adrian Lema har i fokus. Nationalt Center for Klimaforskning har udviklet værktøjet Klimaatlas (www.klimaatlas.dk) for at understøtte klimatilpasningen i Danmark. Og erfaringer derfra kan hjælpe andre af verdens lande med at oparbejde et lignende videngrundlag for deres klimatilpasning. Det gælder fx Ghana, som DMI allerede samarbejder med om en ghanesisk version af netop klimaatlas.

Du finder en foreløbig version af aftaleteksten her (pdf).

Af Niels Halfdan Hansen, DMI Kommunikation
13. december 2023

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle