Først Ghana, så Tanzania – DMI udvider indsats i Afrika

DMI skal rådgive Tanzanias vejrtjeneste under FN-program, der netop har afsat 27 millioner dollar til udvikling af meteorologisk infrastruktur som kan danne grundlag for varslingssystemer i Etiopien, Salomonøerne og Tanzania.

15. maj 2024.

Baggrunden kunne ikke være mere aktuel. Kraftig regn i foråret 2024 har medført alvorlige oversvømmelser i Tanzanias Rufiji-distrikt 130 kilometer syd for Dar es Salaam:

Oversvømmelserne kostede mindst 150 liv og efterlod titusinder af mennesker med behov for mad, husly, rent vand og sundhedspleje, ligesom afgrøder i store områder gik tabt eller blev beskadiget.

Det er netop ekstremt vejr som det, der i foråret 2024 hærger Østafrika, hjælpeprogrammet SOFF skal ruste modtagerlandene til. Ved udgangen af 2027 skal Tanzanias meteorologiske infrastruktur stå klar med 27 topmoderne vejrstationer og fem radiosondestationer.

Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) har igangsat programmet Systematic Observations Financing Facility (SOFF) sammen med FN’s Udviklingsprogram (UNDP) og FN’s Miljøprogram (UNEP)

– DMI samarbejder i forvejen med Tanzania Meteorological Authority, som beklæder en række internationale poster i WMO. Vi kender hinanden fagligt, hvilket vil lette vores samarbejde om at bygge en ny og mere robust infrastruktur, der tillader tidligere varsling af farligt vejr, siger Christian Robdrup, international projektleder i DMI.

Med den opdaterede meteorologiske infrastruktur vil Tanzania leve op til de globale standarder for observationsnetværk (GBON). Data fra netværket skal deles internationalt, så observationerne kommer så mange som muligt til gode – input til de globale vejrmodeller og til konkret varsling af farligt vejr. Tanzanias regering har selv fundet midler til at opgradere en del af netværket. De resterende midler kommer igennem SOFF-projektet. DMI skal derfor hjælpe med at opgradere og installere 16 vejrstationer og fire radiosondestationer.

DMI arbejder allerede i Afrika, nemlig i med Ghanas Meteorologiske Institut (GMet) om opbygning af meteorologiske kompetencer og om etablering af et klimaatlas, der tager afsæt i DMI’s – kort fortalt en digital krystalkugle, hvor man helt ned på kommunalt plan kan se klimaforandringernes konsekvenser.

Skal lukke hullerne
Senest er der i SOFF-regi afsat 27 millioner dollar til arbejdet i Etiopien, Tanzania og Salomonøerne til udvikling af omfattende systemer til tidlig varsling. Investeringen fra FN-samarbejdet går til at lukke kritiske huller i landenes vejrobservationssystemer, hvilket forbedrer deres mulighed for at forudsige og reagere på klimarelaterede farer.

DMI skal helt konkret hjælpe Tanzania Meteorological Authority med indkøb og opsætning af infrastruktur, vejrstationer og dataflow.

– Vi kan ikke lære vores søsterorganisationen i Tanzania ret meget om meteorologi, og slet ikke på deres hjemmebane, men med SOFF-investeringen får vores kolleger i Østafrika mulighed for at trække på vores erfaringer med specifikationer i forhold til udbud og indkøb af infrastruktur, siger Jens Quirin Hansen, leder af DMI’s enhed Observationsinfrastruktur i afdelingen for IT og observationer.

Jens Quirin er i øvrigt netop vendt hjem efter møde i INFCOM (WMO’s overordnede teknikgruppe) med hans faglige modstykke Pascal Waniha i Tanzania Meteorological Authority. Sidstnævnte er tillige vicepræsident i INFCOM.

Læs mere:

https://www.dmi.dk/nyheder/2021/danmark-hjaelper-fattige-lande-mod-farligt-vejr

https://www.dmi.dk/nyheder/2023/dmi-i-ghana-og-tanzania

Fakta | Meteorologisk hjælp
 • Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) har igangsat programmet Systematic Observations Financing Facility (SOFF) sammen med FN’s Udviklingsprogram (UNDP) og FN’s Miljøprogram (UNEP).
 • SOFF er en finansieringsmekanisme, der skal udbrede og styrke det globale meteorologiske observationsnetværk i de regioner, hvor der i dag mangler vejrmålinger.
 • SOFF er FN’s initiativ til at sikre finansiering til at verdens fattigste lande har mulighed for at leve op til GBON standarderne
 • Bagrunden for indsatsen er bl.a. rapporter fra FN’s Klimapanel, der understreger, at fremtidens ekstreme vejr bliver endnu mere ekstremt.
 • SOFF skal styrke verdens mest udsatte lande, så de kan håndtere og tilpasse sig konsekvenserne af klimaforandringer samt forudsige og varsle ekstremt vejr. Den indsats er afhængig af vejrmålinger, både meteorologisk infrastruktur og knowhow.
 • SOFF er en del af FN’s globale initiativ til at sikre tidlig varsling for alle (EW4ALL) inden udgangen af 2027.
 • Danmark har støttet SOFF med 25 mio. kr.
 • Danmark støtter EW4ALL med 40 mio. kr. til WMO til indsatser, der styrker risikoinformation til udsatte befolkningsgrupper, udsendelse af tidlig varsling, katastrofeforebyggelse og beredskabsaktiviteter.
Fakta | Indsatsen i Tanzania
 • Tanzania Meteorological Authority (TMA) skal opbygge infrastruktur og dataflow i et projekt, der andrager ni millioner dollar, lidt over 55 millioner kroner.
 • DMI er peer advisor og hjælper med at sikre faglig og teknisk kvalitet samt træning af TMA-ansatte. DMI får dækket udgifter til løn forbundet med projektet.
 • Indkøb og administration ligger i United Nations Development Programme, UNDP.
 • Projektet skal støtte med finansiering og teknisk assistance til effektivt og bæredygtigt at kunne indsamle og udveksle vejr- og klimadata efter standarden Global-Basic-Observing-Network, GBON.
Fakta | Global Basic Observing Network
 • GBON, eller Global Basic Observing Network, er en globalt aftalt standard for kvaliteten af netværket af observationssystemer, der overvåger og indsamler grundlæggende meteorologiske data som temperatur, nedbør og vindhastighed.
 • GBON standarderne foreskriver at meteorologiske observationer skal foretages med en maksimal afstand på 200 km for landbaserede observationer og 500 kilometer for radiosonde observationer.
 • De meteorologiske observationer skal foretages minimum hver tredje time (overfladestationer) og hver tolvte time (radiosondestationer).
 • Alle observationer skal deles internationalt med WMO og andre meteorologiske institutter for at sikre at dataen kommer så mange som muligt til gode.
 • GBON's data bruges til vejrudsigter, varsling, udvikling af vejrmodeller og forskning. Data er afgørende for at forudsige ekstreme vejrforhold og udvikle effektive beredskabs- og tilpasningsstrategier til klimaforandringer.
 • GBON følger definerede standarder og retningslinjer for indsamling, behandling og rapportering af meteorologiske data. Disse standarder kan omfatte protokoller for instrumentkalibrering, placering af observationsstationer, datakvalitetskontrol og rapportering af resultater.
 • Formålet med disse GBON-standarder er at sikre, at de indsamlede data er pålidelige, konsistente og sammenlignelige på tværs af forskellige observationssystemer og regioner.

Af DMI Kommunikation

Kontak Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle