DMI i Ghana og Tanzania

DMI har indgået partnerskaber med søstermyndigheder i både Ghana og Tanzania. Videnskabelig knowhow og data fra Danmark skal bl.a. hjælpe de afrikanske meteorologiske institutter med at forbedre varsling af farligt vejr og den lokale klimatilpasning.

DMI er i gang med at udvide sit engagement i Afrika, hvor klimaforandringer ifølge FN’s Klimapanel, IPCC, bl.a. vil vise sig som mere ekstremt vejr. Danmark bidrager med at få flere vejrmålinger på landkortet, for de er afgørende, når der skal varsles for farligt vejr. Samtidig bidrager flere målinger til bedre globale vejr- og klimamodeller, der bruges til at overvåge klimaforandringerne, så landene ved, hvilket klima de skal tilpasse sig til og hvornår.

– Vejr og klima følger ikke landegrænser. Når DMI rådgiver det danske rigsfællesskab om klima, så er dette arbejde dybt afhængigt af internationalt samarbejde om forskning og observationer. Internationalt samarbejde er og har altid været vores dna. Vi hilser derfor Danmarks officielle prioritering af dette samarbejde velkommen, for vi deler gerne regionalt og globalt ved at etablere direkte samarbejder, siger Marianne Thyrring, direktør i DMI.

Grønt diplomati
I Ghana har DMI indgået et samarbejde med Ghanas Meteorologiske Institut (GMet) om opbygning af kompetencer.

DMI og GMet er i gang med at undersøge, hvad man skal prioritere i samarbejdets første fase. GMET har især vist stor interesse for DMI’s klimaforskning og herunder især DMI’s udvikling af Klimaatlas, hvor kommuner og andre interessenter kan knytte data om vejr og klima til deres planlægning.

– GMet har en lang historie med traditionel fokus og produkter inden for vejr- og klimaservice til f.eks. flytransport, landbrug og det maritime område. GMet er et ambitiøst meteorologisk institut, der stræber efter at hjælpe og beskytte den ghanesiske befolkning med bedre anvendelse af deres viden og kompetencer i relation til varsling af farligt vejr og klimatilpasning siger Christian Robdrup, international projektleder i DMI.

DMI’s indsats i Ghana har bl.a. ophæng i Udenrigsministeriets strategiske sektorsamarbejde, en investering i udviklingsøkonomier, hvor man trækker på danske myndigheders kompetencer.

Klimaatlas sætter Danmark på kortet
Ligesom Klimaatlas er en af hovedattraktionerne, når DMI er med i maskinrummet hos danske kommuner og myndigheder, så er muligheden for at se klimaforandringernes konsekvenser lokalt også efterspurgt internationalt.

Klimaatlas er klimaforskning og -data bragt i spil.

– Begrebet klimaforandringer kan forekomme abstrakt, for hvordan vil et to, tre eller fire grader varmere globalt klima mærkes lokalt? Svaret er langtfra simpelt, for klimaforandringer påvirker ikke blot temperaturen, men også mængden af nedbør og vandstanden i verdenshavene. Mens vi i Klimaatlas zoomer ind på Danmark og viser, hvordan det danske klima vil ændre sig i forskellige klimascenarier helt ned på kommuneniveau, skal Ghana naturligvis se på deres lokale ændringer. Det er en stor teknisk opgave, der skal følges op med samarbejde mellem myndigheder, siger Mark R. Payne, der er faglig leder af Klimaatlas hos Nationalt Center for Klimaforskning på DMI.

Kim pakker sydfrugterne
Samarbejde mellem myndigheder er krumtappen i det arbejde, Kim Sarup fremover skal udføre, når han forlader DMI og bliver udsendt af Udenrigsministeriet til Ghana.

I Ghana skal Sarup styrke og starte samarbejdet med fokus på meteorologisk og klimatologisk service for at fremme bæredygtig udvikling og bidrage til at synliggøre danske løsninger og teknologier.

Opgaven ligner den, Sarup har haft på DMI frem til april 2023: ansvar for sektorsamarbejde – herunder hydro- og meteorologisk datarådgivning i kontoret Rådgivning og Digitalisering, hvor man hjælper brugere, kunder og samarbejdspartnere samt understøtter tværgående og internationale projekter med viden og rådgivning om IT-arkitektur og digitalisering.

– Meteorologien er en ny facet af Udenrigsministeriets strategiske sektorsamarbejde, så jeg bliver en meteorologisk blæksprutte med speciale i myndighedssamarbejde, siger Kim Sarup, der forlader DMI i dag.

Tanzania trækker
Også i Østafrika hjælper  DMI søsterselskaber. DMI og Tanzanias Meteorologiske Institut er nemlig blevet partnere – ganske vist ikke i det daglige arbejde, men i Systematic Observations Financing Facility, SOFF.

Formålet med samarbejdet er at styrke det meteorologiske observationsnetværk i Tanzania og derved sikre bedre data til både vejrudsigter og til varsling af farligt vejr.

Samarbejdsprojektet blev søsat 1. april med et seks måneders forprojekt, der skal kortlægge hullerne i det eksisterende observationsnetværk. Derefter følger en 3-årig projektfase, hvor DMI i samarbejde med TMA og FN’s udviklingsfond (UNDP) vil etablere vejrstationer, så Tanzania kan leve op til de globale standarder for vejrobservationer. 

Motoren i projektet er ubønhørligt: Klimaforandringer.

SOFF er et samarbejdsprojekt under Verdens Meteorologiske Organisation (WMO), der skal gøre klodens mest udsatte lande mere robuste til at håndtere og tilpasse sig konsekvenserne af klimaforandringer.

– At klimaforandringerne allerede påvirker Tanzania er et udbredt samtaleemne blandt de lokale, der år for år kan se sneen trække sig på Afrikas højeste bjerg Kilimanjaro, fortæller projektleder hos DMI, Christian Robdrup, der som international projektleder er bindeled mellem DMI og udenrigsministeriet.

Fakta | Strategisk sektorsamarbejde

DMI’s indsats i Ghana har bl.a. ophæng i Udenrigsministeriets strategiske sektorsamarbejde.

Indsatsen er en strategisk investering i udviklings- og vækstøkonomier, hvor man trækker på kompetencer i dansk infrastruktur. Meteorologien er en ny facet af samarbejdet.

Fakta | SOFF

Verdens Meteorologiske Organisation, WMO, har igangsat initiativet Systematic Observations Financing Facility (SOFF) sammen med FN’s Udviklingsprogram (UNDP) og FN’s Miljøprogram (UNEP). DMI er Danmarks medlem af WMO.

SOFF er en finansieringsmekanisme, der skal udbrede og styrke det globale meteorologiske observationsnetværk i de regioner, hvor der i dag mangler vejrmålinger.

Indsatsen skal hjælpe verdens mest udsatte lande, så de kan håndtere og tilpasse sig konsekvenserne af klimaforandringer samt forudsige og varsle ekstremt vejr.

SOFF er en global indsats, der hjælper meteorologiske institutter i 55 udviklingslande med at styrke vejrobservationer. Danmark var blandt de første lande til at støtte indsatsen med en donation på 25 millioner kroner til den samlede pulje, som SOFF efterfølgende anvender til enkeltprojekter.

Fakta | Regeringsgrundlaget

DMI’s indsats i Afrika har bl.a. ophæng i regeringsgrundlaget ’Ansvar for Danmark’ fra december 2022, hvoraf det fremgår, at’Danmark skal engagere sig i en troværdig og ligeværdig dialog. Særligt over for udviklingslandene i det globale syd, som ofte oplever ikke at blive hørt, selvom de påvirkes hårdt af den globale udvikling og har mindst at stå imod med. Det gælder bl.a. konsekvenserne af klimakrisen, fattigdom, fødevarekrisen mm.’ (afsnit 5.3)

Danmarks udviklingspolitiske strategi ’Fælles om verden’: ’Gå forrest i kampen mod klimaforandringerne og for en klode i balance … Vi vil styrke modstandsdygtigheden over for klimaforandringerne med fokus på fattige og sårbare lande og mennesker. Vi vil reducere globale CO2-udledninger og fremme socialt retfærdig grøn omstilling. Og vi vil sikre, at øgede klimaambitioner i udviklingslandene og indfrielse af Parisaftalen går hånd i hånd med bæredygtig udvikling og vækst for verdens fattige.’ (Side 7)

Danmarks Langsigtede strategi for global klimaindsats ’En grøn og bæredygtig verden’: ’Regeringen ønsker at bruge sin position som grønt foregangsland til internationalt at inspirere og drive tilpasnings- og modstandsdygtighedsinitiativer i klimakampen via både udviklingssamarbejdet og eksportfremmeindsatsen. Regeringen ønsker et langt mere klimaambitiøst dansk udviklingssamarbejde med skærpet fokus på tilpasning og bæredygtig udvikling i de fattigste og mest skrøbelige udviklingslande.’ (side 19)

’Regeringen vil styrke myndighedssamarbejder inden for klimatilpasning i udviklingslandene med fokus på Afrika … Danmarks myndighedssamarbejde skal bidrage til at understøtte partnerlandene i at udarbejde og implementere ambitiøse klimatilpasningsplaner.’ (Side 20)

Af Torben Bjørgheim Abildgaard, DMI Kommunikation
14. april 2023

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle