Varmerekorder på Indlandsisen

Summit Camp på toppen af Indlandsisen indskriver sig i sæsonopgørelsen for Grønlands sommer 2023 med to varmerekorder

Sommeren i Grønland 2023 var meget varm og præget af usædvanligt høje temperaturer. Mest bemærkelsesværdigt registrerede DMI en hed rekord på Summit Camp i juli. Juli 2023 indskrev sig nemlig med det absolut varmeste månedsgennemsnit på toppen af Indlandsisen. Gennemsnitstemperaturen lød på –7,3 °C, hvilket er næsten 2 °C varmere end den tidligere rekord fra 2012 på –9,2 °C.

Klimanormalen, altså gennemsnitstemperaturen i juli i perioden 1991-2020, er på –11,7 °C. Afstanden fra klimanormalen til sommerens rekord på Summit var altså hele 4,4 °C.

Det ’lune’ vejr inde midt på Iskappen fortsatte ind i august – dog med knap så meget fart på. I august endte Summit camps gennemsnitstemperatur med at sætte en ’lille’ rekord på –11,3 °C. Det er små 0,3 °C mere end den hidtidige rekord på 11,6 °C, og 4,3 °C højere end klimanormalen på –15,6 °C.

SUMMIT CAMP
Gennemsnitstemperatur
Rekord klimanormalen
(1991-2020)
Juni -10,4 °C (2012) -14,0 °C
Juli -7,3 °C (2023) -11,7 °C
August -11,3 °C (2023) -15,6 °C
Hele sommeren -10,4 °C (2023) -13,8 °C

Den samlede Summit-rekord for alle tre sommermåneder blev ganske stor. Gennemsnitstemperaturen endte på –10,4 °C, hvilket er 1,0 °C varmere end den gamle rekord og 3,4 °C højere end klimanormalen (–13,8 °C). 1 °C lyder ikke af meget, men en stor del af bidraget kom fra den rekordvarme juli.

– Summit Station har oplevet en meget varm sommer i 2023, og her ligger flere mekanismer bag. Selvom Atlanterhavet ligger meget langt fra Indlandsisens højeste punkt, så har store højtryk og lavtryk domineret vejret helt fra USA, over Atlanten og til Europa med mange ekstreme rekorder til følge midt på sommeren. Samme fordeling af højtryk og lavtryk, kombineret med rekordvarmt overfladevand i Atlanterhavet, har sendt meget varm og fugtig luft op mod Grønland – helt op til Summit Camp. Den meget fastlåste situation slap sit tag i august, og et stort højtryk etablerede sig inde over isen. Højtrykket over isen og lun luft betyder større afsmeltning af ’nysne’. Når ny sne smelter bliver overfladen mørkere og mere modtagelig for solens stråler. Så en del af den varme, der strømmede op over Grønland i juli, har sat sine spor og gjort, at august også blev til den lune side, siger Martin Stendel, klimaforsker ved Nationalt Center for Klimaforskning på DMI.

Summit Camp var langtfra det eneste sted på den nordlige halvkugle, der i sommermånederne oplevede ekstreme temperaturer. Langvarige hedebølger bed sig fast både i Sydeuropa og i store områder i USA, og Nordatlanten var som nævnt rekordvarmt– en konsekvens af det meget fastlåste vejrsystem, der herskede i længere tid midt på sommeren.

Ifølge Martin Stendel får de fastlåste vejrsystemer ofte alvorlige konsekvenser for natur, dyr og mennesker, hvilket der forskes i ud fra en klimamæssig vinkel.

– Sommeren 2023 var ekstrem på mange punkter, både hvad angår varmerekorder og voldsomme nedbørhændelser. Summit ligger langt væk fra al civilisation på midten af den kilometer høje indlandsis. Det understreger, at disse fastlåste systemer har en meget lang rækkevidde og stor påvirkning. Derfor forsker vi i Nationalt Center for Klimaforskning i, om fastlåste systemer får lettere ved at opstå i et fremtidigt globalt varmere klima – ligesom en stor gruppe af internationale klimaforskere gør, fortæller Martin Stendel og afslutter:

– Der er en mulig sammenhæng mellem klimaændringer og blokeringer. Arktis opvarmer meget kraftigere end gennemsnittet over hele kloden. Med andre ord bliver temperaturforskellen mellem Arktis og regioner længere mod syd mindre. En række studier viser, at det kan gøre strømningen i atmosfæren mere ’bølgende’, og de fastlåste systemer får lettere ved at opstå. Det er dog stadig usikkert hvor, på hvilke årstider og hvor meget denne effekt slår igennem i et gradvist varmere klima.

Et nyt studie fra en gruppe amerikanske forskere peger dog på, at der kan være en sammenhæng mellem snedække i Nordamerika og sommervejret på Grønland. Studiet* er publiceret i fagbladet ’Nature Communications’.

Martin Stendel uddyber:
– Studiet viser, at manglende snedække om foråret i Nordamerika begunstiger dannelse af højtryk over Grønland og på denne måde bidrager til at fremme fastlåste vejrsystemer. Hyppigere eller længerevarende blokeringer, der også fremmer hedebølger, varmerekorder og tørke, men også meget kraftig regn.

Klimanormaler
Om temperaturerne er almindelige eller usædvanlige i klimatologøjne, er ikke en subjektiv vurdering.

Hver måned, hver sæson og hvert år gøres vejret i Grønland, og for den sags skyld også i Danmark, op. Hvor varmt har det været og hvor meget nedbør er der faldet?

Ud fra disse opgørelser beskrives det grønlandske klima som et gennemsnit af vejret indenfor 30–årsperioder, klimanormalerne.

For at forstå de vejrobservationer, der tikker ind hver måned, bruger DMI’s klimatologer klimanormaler som kontekst – fortidens vejr bruges til at forstå det nuværende.

Fakta | Klimanormaler
  • Hver måned, hver sæson og hvert år gøres vejret op i rigsfællesskabet. Hvor varmt det har været, hvor meget nedbør der er faldet, og hvor meget solen har skinnet.
  • Ud fra disse opgørelser beskrives klimaet som et gennemsnit af vejret inden for 30-årsperioder: Klimanormalerne.
  • De fleste af verdens meteorologiske institutter udarbejder 30-års klimanormaler hvert tiende år.
  • Klimanormaler bruges som reference til at sammenligne ændringer i klimaet fra tidligere perioder til i dag og det forventede fremtidige klima.
  • For at kunne sammenligne værdier over hele verden i samme periode blev det allerede for næsten 100 år siden internationalt aftalt, at normalværdier for årene 1901-30, 1931-60, 1961-90 og 1991-2020 beregnes i alle lande.

*Preece, J.R., T.L. Mote, J. Cohen, L.J. Wachowicz, J.A. Knox, M. Tedesco and G.J. Kooperman, 2023:  Summer atmospheric circulation over Greenland in response to Arctic amplification and diminished spring snow cover. Nature Communications 14, 3759, doi: 10.1038/s41467-023-39466-6.

Af Herdis Preil Damberg, DMI Kommunikation
19. september 2023.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle