Risiko for oversvømmelser

Jorden er mættet med vand efter tre sjaskvåde uger. Den kommende uge byder fortsat på store mængder nedbør, hvilket øger risikoen for oversvømmelser, da vandløb kan gå over deres bredder. Især Jylland står for skud.

Vandet står højt i mange vandløb i Danmark, og sumpede marker vidner om, at jorden i nogle områder er mættet til bristepunktet.

Ifølge DMI’s vagtchef ser det ikke ud til, at det våde vejrlig stopper lige med det samme.

- Den seneste prognose anslår, at vi frem til på fredag kan forvente omkring 50 mm nedbør i Jylland, mens der længere østpå sammenlagt falder omkring 30 mm nedbør, siger DMI’s vagtchef Martin Lindberg og fortsætter:

- Vejrudviklingen er mere usikker i den følgende weekend, men hvis vi tæller den med, vil vi ifølge den seneste prognose kunne få over 90 mm nedbør i Jylland fra i dag og frem til næste mandag. Længere østpå bliver det til omtrent 50 mm nedbør.

Risiko for oversvømmelser
Udsigten til store nedbørmængder i den kommende uge giver panderynker hos DMI’s ekspert i oversvømmelser Jonas Wied Pedersen.

- Store nedbørmængder på denne tid af året kan blive et problem, da fordampningen er lav sammenlignet med sommermånederne, og derfor skal vi vente længere tid på, at vandet ledes væk fra overfladen, hvilket øger risikoen for oversvømmelser i de udsatte områder inde i landet – særligt omkring åer og vandløb. Hvis nogle af de værre scenarier i de nuværende prognoser holder stik, så holder vi bekymret øje med især det vestlige Jylland og muligvis også Sønderjylland, siger Jonas Wied Pedersen.

Der er allerede faldet megen nedbør omkring den jyske højderyg. I december er der målt helt op til 156 mm visse steder, og vandstanden i en del vandløb står op til kanten.

- Alle lavninger og depoter bliver simpelthen fyldt op. Til sidst kan selv et mellemstort regnskyl få store konsekvenser, da det tager tid, før vandet drænes fra overfladen og vandløbene. Udsigten til store nedbørmængder i denne uge kan derfor lige præcis blive det, der så at sige får bægeret til at flyde over, forklarer Jonas Wied Pedersen.

Mange bække små gør en stor å
Udtrykket mange bække små gør en stor å dækker i bogstaveligste forstand den udfordring, som ses i forbindelse med de klassiske vinteroversvømmelser.

- Om sommeren kan vi have problemer med skybrud i de små vandløb. Her er det meget kraftige nedbørsintensiteter, som simpelthen overvælder de små, lokale bække. Om vinteren er det omvendt ofte de store vandløb, der giver problemer, når en længere periode med regn mætter jorden i hele landsdele. I disse situationer behøver nedbørsintensiteterne ikke at være særligt voldsomme, før det kan give problemer. Det kræver bare, at nedbøren i et stort frontsystem falder over hele oplandet til et større vandløb, for så løber der meget vand i alle de små bække på samme tid. Når de mødes nedstrøms i hovedvandløbet, kan det give store problemer dernede, fortæller Jonas Wied Pedersen.

Våd december
Kimen til det våde landskab blev især lagt i anden halvdel af december, der først bød på sneklædte landskaber og senere øsregnvejr, da temperaturen gik fra minus til plus.

- På landsplan har december ikke været væsentligt vådere end normalt, der er faldt 77 mm – normalen er 71 mm. Der er dog store regionale forskelle i mængden af nedbør. Østpå har det været forholdsvist tørt, mens det i det vestlige Jylland har været markant vådere med helt op til 156 mm i løbet af måneden, forklarer klimatolog Mikael Scharling og afslutter:

- Det særlige ved nedbøren i denne december er, at det den sidste halvdel af måneden nærmest har regnet dagligt – især mod vest, hvor det har regnet op mod det dobbelte af, hvad det normalt plejer i det område.

Det normale dækker over den gennemsnitlige mængde af nedbør i perioden 1991-2020.

Fakta I Hvorfor opstår oversvømmelser?

Oversvømmelser kan opstå som følge af mange forskellige hændelser – f.eks. nedbør efter skybrud og perioder med langvarig regn, forhøjet vandstand i åer og søer, forhøjet grundvand, forhøjet havvandstand og opstuvning til terræn fra kloakker o.l.

Nogle oversvømmelser forårsages af ’kombinerede hændelser’, hvor der er flere kilder til oversvømmelsen. Det kan for eksempel være, når der både er høj vandstand i en å og i havet, og dette betyder ekstra høj vandstand ved åens udløb.

Både naturlige og menneskeskabte forhold kan have betydning for oversvømmelser. Det kan f.eks. være, hvor let vandet siver ned i jordbunden (er det sand eller ler eller er overfladen ligefrem befæstet med asfalt eller beton), landskabets udformning (især omkring vandløb og ud mod kysten), tilstrømning af vand fra vandløb og hav, dybden ned til grundvandet og kloakering.

Nyttige links

Følg vejrudviklingen her: https://www.dmi.dk/danmark/7doegnsudsigt-dk/

Find nedbørsdata her: https://www.dmi.dk/vejrarkiv/

Find vandstanden i åer og vandløb her: https://vandportalen.dk/

Af Anja Fonseca, DMI Kommunikation
2. januar 2023

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle