I klimaforskernes fodspor

Et nyt undervisningssite giver elever mulighed for at træde deres barnesko i klimaforskernes fodspor. Eleverne får direkte adgang til klimaforskernes maskinrum, hvor de kan undersøge klimaforandringernes indflydelse på Arktis.

DMI, DTU Space og GEUS lancerer et nyt undervisningssite, I KlimaForskernes Fodspor www.ikff.dk/, hvor elever fra grundskolen og ungdomsuddannelserne kan forsøge at gå i klimaforskernes fodspor. Undervisningsmaterialet er baseret på data fra polarportal.dk og er gratis til rådighed for alle.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

På ikff.dk kan eleverne f.eks. undersøge ændringerne i den arktiske havisudbredelse, og om – og i givet fald hvornår – det er muligt at sejle med fragtskib øst om Grønland via Nordøstpassagen. Eleverne kan udforske de radikale temperaturændringer i Arktis, og hvorfor temperaturen stiger op til fire gange så hurtigt som i resten af verden. Og de kan dykke ned i ændringer i den arktiske havis, tykkelsen og de enorme mængder, der er smeltet inden for de seneste 30-40 år.

- Der findes oceaner af viden og data om klimaet, som det kan være svært at finde hoved og hale i.  For at hjælpe børn og unge til på egen hånd at prøve kræfter med klimaforskningen har vi udviklet et site, hvor de kan undersøge, hvad der sker med klimaet i Arktis ud fra konkrete data og faste rammer. På den måde bliver eleverne bedre rustet til at orientere sig i klimadebatten og den verden, de arver, siger klimaforsker og projektleder fra Nationalt Center for Klimaforskning hos DMI, Martin Stendel.

Sitet bygger både på data fra satellitter, målestationer og modelberegninger. De mange data er i en bearbejdet version stillet til rådighed fra polarportal.dk og giver tilsammen et nuanceret og faktabaseret billede af, hvad der sker med klimaet i Arktis.

Eleverne arbejder med datasættene på et særligt Arbejdsbord, der er udviklet netop til dette site. Her kan elever hente data om havis, permafrost og Indlandsisen. De kan spole frem og tilbage i tiden i datasættene, og de kan både udforske overordnede tendenser og mere detaljerede fænomener om bl.a. havisens tykkelse eller Indlandsisens afsmeltning på relevante positioner, som de selv udvælger.

Datasættene er suppleret med et interaktivt explainer-univers med omkring tyve korte animerede forklaringer på centrale fænomener relateret til klimaforandringer samt en række artikler, som giver eleverne en baggrund for at kunne forstå og fortolke de mange data. Endelig er der formuleret ti opgaver, som guider eleverne i at færdes på sitet og hente relevante data.

Som supplement til det faglige indhold præsenterer tre unge klimaforskere også deres karrierevej og tanker om arbejdet med klimavidenskab.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klimaforsker Martin Stendel på mas@dmi.dk.

Projektet er udviklet af:

  • Martin Stendel (fagligt ansvarlig), Nationalt Center for Klimaforskning på DMI
  • Mari-Ann Skovlund (grundskole), Professionshøjskolen Absalon
  • Lars Andersen (STX), Sankt Annæ Gymnasium
  • Jeppe Raasthøj (teknik, web)
  • Christina Maria Fromberg (Grafisk design, illustration, animation, web)
  • Ida Toldbod (ekstern projektleder og indholdsudvikler)
Fakta | Om projektet

Projektet løber fra 2021 til 2026 og er støttet af Novo Nordisk Fonden med mere end 3 mio. kr.

Målgruppen er elever og lærere i grundskolens udskoling og på HTX/STX/HF. Der arbejdes med pædagogiske værktøjer, som lægger vægt på, at eleverne engageres og fordyber sig i egne undersøgelser med afsæt i ’rigtige’ problemstillinger.

Materialet tager udgangspunkt i og synliggøre viden fra FN’s Klimapanels (IPCC), FN’s Parisaftale fra 2015 samt FN’s Verdensmål herunder særligt Verdensmål # 13 ”Klimaindsats”, som går ud på at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Projektet suppleres med en delvis grønlandsk version, som tænkes tilpasset grundforløbsfaget ’Science’ på den gymnasiale uddannelse i Grønland (GUX).

Materialet stilles gratis til rådighed på www.polarportal.dk, der drives af danske institutioner, som forsker i Arktis: Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU Space og DTU Byg) og Københavns Universitet (KU).

DMI Kommunikation
9. maj 2023

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle