Halv opgørelse af sommeren: Modsatrettede yderligheder giver normalt gennemsnit

De fleste går nok rundt med opfattelsen af, at oven på en meget varm og sol-stabil slutning på foråret, er fulgt en underfrankeret sommer med skyer, blæst og utilregnelige regnvejr. Kombinationen af en ret varm juni og en halvkold juli giver dog det resultat, at vi alt i alt indtil videre har en ret normal dansk sommer.

At mange måske oplever sommeren som en mellemfornøjelse nu, skyldes muligvis kontrasten til den bemærkelsesværdige juni, som blev den niendevarmeste siden målingerne startede tilbage i 1874. Der blev registreret relativt mange sommerdøgn, landsdækkende varmebølger og lokale hedebølger

For de nysgerrige er den varmeste juni fra 1889 med 18,2°C i gennemsnit (dette er den ældste varmerekord i Danmark), og den koldeste fra 1923 med 10,7°C. Juni 2020 endte med en middeltemperatur på 16,3°C på landsplan.

Du kan se nedenfor, hvordan temperatur, nedbør og solskin har spredt sig over Danmark samlet set for juni og den halve juli. Det meste af vandet er faldet i Vestjylland, de højeste temperaturer har man primært oplevet i Nordsjælland, og flest solstråler er der faldet i det yderste Nordjyske.

Denne og de andre halve

Sammenligner vi denne sommers første halvleg med tidligere års, ses det, at vi både temperaturmæssigt og hvad solskin angår holder os meget på det jævne niveau. Kun nedbørssummen stikker lidt af til den fugtige side.

Parameter

2020

2019

2018

2017

2006-2015

Temperatur

15,5 grader

15,6 grader

16,7 grader

14,8 grader

15,3 grader

Nedbør

121,4 mm

80,3 mm

25,1 mm

109,5 mm

101 mm

Solskin

344,6 timer

349,7 timer

451,7 timer

313,4 timer

361 timer

Oversigt over første halvdel af sommeren (dvs. perioden 1. juni til 15. juli) de pågældende år.

Sommeren 2019 (1.juni – 31. august) blev den niendevarmeste siden 1874 (sammen med 1917, 1959 og 2014). Den blev lidt tørrere end gennemsnittet for 2006-15 og havde et normalt antal soltimer. Der var omfattende lokale, regionale og landsdækkende varme- og hedebølger og tilsvarende mange sommerdøgn. Dog var der også mange skybrud og nedbørsdøgn.

Sommeren 2018 var både rekordvarm og rekordsolrig.

Sommeren 2017 var våd, kold og solfattig.

Resten af denne juli ser ud til at ville holde stilen nogenlunde fra de foregående par uger. Langtidsprognosen tegner et billede af en ganske regulær dansk sommermåned med vekslende vejr fra sol til regnbyger, som formentlig fordeles ret ujævnt ud over landet.

Se hele langtidsprognosen.

Af Frans Rubek og Lærke Krogaard Hansen
16. juli 2020

Kontak Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle