DMI udvikler nyt undervisningsmateriale om det arktiske klima

DMI står i spidsen for et nyt undervisningsmateriale om klimaet i Arktis, som har et særligt fokus på den arktiske havis og den grønlandske indlandsis. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden. Projektets titel er ”I klimaforskernes fodspor – forstå klimaforandringerne i Arktis”, og starter primo januar 2021.

”I klimaforskernes fodspor – forstå klimaforandringerne i Arktis” - projektets formål er at hjælpe børn og unge til bedre at kunne forstå og forholde sig til udviklingen i det arktiske klima.
Metoden er et digitalt og interaktivt værktøj, der tager afsæt i aktuelle data fra www.polarportal.dk. Polarportalen drives af danske institutioner, der forsker i Arktis: DMI, GEUS, DTU Space, DTU Byg og KU, og er et sted, hvor observationer og nyeste viden og forskning i Arktis og klimaforandringer samles. Derved er Polarportalen helt central i forhold til nuværende og fremtidige tiltag inden for dansk forskning i arktiske regioner. Projektet giver mulighed for at udbygge Polarportalen, så den bliver lettere at bruge for elever og lærere.

– I takt med at klimaforandringer fylder mere i nyheder og i samfundet, er der opstået et øget behov for kvalificeret materiale om klima, så unge rustes til at skelne mellem holdnings- og faktabaserede argumenter i klimadebatten, siger DMI’s klimaforsker Martin Stendel, der både er projektleder på det nye projekt, og på Polarportalen.

– Det nye undervisningsmateriale skal give brugerne en bedre mulighed for at opnå en forståelse af de aktuelle klimaforandringers omfang og mulige konsekvenser. Det er i samfundets interesse at holde sig til fakta og hverken opbygge dystopiske scenarier, der skræmmer eleverne væk eller overlade feltet til ”fake news”, uddyber Martin Stendel.

Ideen er at lade eleverne få adgang til polarportalens data, som opdateres dagligt med bl.a. observationer, satellitdata og modelsimulationer. På den måde kan eleverne rent faktisk gå i forskernes fodspor, fordi de får adgang til en lang række af de samme data, som forskerne bruger, når de arbejder med at vurdere udviklingen i klimaet i Arktis.

Målgruppen er elever og lærere i grundskolens udskoling og på HTX/STX/HF. Der arbejdes med pædagogiske værktøjer, som lægger vægt på, at eleverne engageres og fordyber sig i egne undersøgelser med afsæt i ’rigtige’ problemstillinger. Materialet vil desuden tage afsæt i og synliggøre IPCC’s arbejde, FN’s Parisaftale fra 2015 samt FN’s Verdensmål herunder særligt Verdensmål # 13 ”Klimaindsats”, som går ud på at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Projektet suppleres med en delvis grønlandsk version, som tænkes tilpasset grundforløbsfaget ’Science’ på den gymnasiale uddannelse i Grønland (GUX).

Materialet udvikles af et tværfagligt team med kompetencer inden for klima, formidling, undervisning, design og IT. Materialet stilles gratis til rådighed via polarportal.dk.

”DMI er regeringens klimavidenskabelige rådgiver samt Danmarks kontaktpunkt og repræsentant i FN’s klimapanel (IPCC). DMI udvikler viden om fremtidens klima og leverer beslutningsgrundlag for klimatilpasning.”

DMI Kommunikation
10. december 2020

Kontakt Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle