DMI's rolle som kontaktpunkt

DMI er det danske kontaktpunkt for IPCC. Det betyder, at det er DMI, der er bindeleddet i kommunikationen mellem IPCC og den danske regering.

Som kontaktpunkt for IPCC skal DMI: 

 • deltage i IPCC’s møder, hvor der bl.a. tages beslutning om udarbejdelse af rapporter og afholdelse af ekspertmøder. Her følges arbejdsgruppernes fremdrift, og de endelige rapporter godkendes,
   
 • koordinere regeringshøringer af udkast til IPCC-rapporter. Høringerne skal sikre, at teksten er balanceret, objektiv og relevant for beslutningstagere, at rapporten er skrevet i et forståeligt sprog, samt at figurer og tabeller er forståelige,
   
 • nominere eksperter til IPCC’s forfatterhold til de forskellige rapporter samt til deltagelse i ekspertmøder og andre ekspertroller. Det nationale kontaktpunkt indkalder nomineringerne fra danske eksperter og indsender nominering for alle danske eksperter med et relevant cv samt for udenlandske eksperter ved danske institutioner med et relevant cv. Herefter vælger IPCC sine forfatter- og eksperthold ud fra en balancering af ekspertiseområder, geografisk repræsentation, køn og et mix af erfarne og nye personer i IPCC-processerne,
   
 • informere om IPCC og det arbejde, der foregår, samt hvordan man kan blive involveret i det - herunder information til kredsen af danske klimarelaterede NGO’er via 92gruppen,
   
 • og rådgive energi-, forsynings- og klimaministeren om IPCC's rapporter og konklusioner.

Danmark støtter i perioden 2018-2022 IPCC's Trust Fund med 2 millioner kroner årligt via Klimapuljen.

Billede af isbjerge

Det er DMI, som er det danske kontaktpunkt for IPCC.

Temaansvarlig Tina Christensen
Opdateret 4. oktober 2018

Viden om vejr og klima

Se alle