Versionshistorik

Data i Klimaatlas opdateres løbende. Hvis du er interesseret i ældre versioner af data, kan de fremfindes nedenfor. Den nyeste udgave af data finder du i Klimaatlas ved at hente data direkte fra 'Data i Klimaatlas'.

Nuværende version: v2022a (Februar 2023)

Tilføjelse af en tredje udledningsscenarie, RCP2,6

Opdatering af havniveau indikator til den seneste IPCC rapport (AR6)

Modelgrundlag udvidet til at inkludere op til 65 klimamodeller.

 

v2021a (December 2021)

   

To nye indikatorer tilføjet:

 • Hyppighed af vandstandsvarslinger
 • Samlet varighed af vandstandsvarslinger.

Download af griddede tidsserie-data fra alle klimamodellerne.

Undersøgelse af mulighed af nye, højt-opløste modelberegningeraf udvalgte indikatorer.

   

v2020b (December 2020)

19 nye indikatorer tilføjet:

 • Temperatur: Daglig maksimumtemperatur, Daglig minimumtemperatur, Højeste temperatur, Laveste temperatur, Årets temperatur-interval, Døgnets temperatur-interval, Hedebølgedage, Varmebølgedage, Frostdøgn, Vækstsæson
 • Solindstråling: Solindstråling (globalstråling)
 • Fordampning: Potentiel fordampning
 • Vind: Middelvind (vindstyrke), Ekstremvind (hyppighed af vindstyrke over 25 m/s)
 • Vandstand og stormflod: Stormflod – 100- og 10.000-årshændelse, 1-årshændelse vandstand, 5-årshændelse vandstand, Ændring i hyppighed af nuværende 20-årshændelse

v2020a (Juni 2020)

8 nye indikatorer tilføjet:

 • 5, 20-, og 50-årshændelser for time- og døgnnedbør
 • Rørre dage og længste tørre periode.

Modelgrundlag udvidet for klimavariable Nedbør, Nedbør (Returværdier) og Temperatur. Disse klimavariable er nu baseret på op til 57 modeller.

Indikatorer for Vandstand og stormflod er uændrede i forhold til v2019a.

Excel-fil for hele landet v2020a (ca. 9 MB)

Excel-fil for alle kyststrækninger v2020a (ca. 9 MB)

NetCDF-fil for hele landet v2020a (ca. 400MB)

   

v2019extra (Marts 2020)

Ekstra indikatorer for 5-, 20- og 50-årshændelser for nedbør (returværdier for både time og døgn). Læs mere.

v2019a (September 2019, Lancering af Klimaatlas)

Excel-fil for hele landet v2019a (ca. 9 MB)

NetCDF-fil for hele landet v2019a (ca. 300MB)

   

Viden om vejr og klima

Se alle