Massiv interesse for Klimaatlas: 115.000 sidevisninger siden lancering

Danskerne har taget godt imod DMI’s Klimaatlas, som giver et fælles datagrundlag for, hvor meget havniveauet vil stige samt hyppighed og størrelse af stormfloder og skybrud i fremtidens Danmark.

Hvor meget sommerregn kan borgerne i Kalundborg forvente i slutningen af dette århundrede? Og hvordan bliver vandstanden i Mariager Fjord i midten af dette århundrede?

Det har man siden 6. oktober kunne finde svar på i DMI’s Klimaatlas, som siden lanceringen har haft tusindvis af besøgende.

Portalen har i skrivende stund haft 114.997 sidevisninger siden lanceringen godt hjulpet på vej af blandt andet TV-avisens dækning.

”Med det store fokus på klimaforandringerne, kan jeg godt forstå, at et kig i krystalkuglen har manges interesse. Fremtidens klima bliver mere ekstremt, og Danmark kan står overfor store investeringer i klimatilpasning. Her kan Klimaatlasset give et vigtig input til at træffe rettidige beslutninger om, hvordan vi bedst forbereder os på fremtidens vejr.  Samtidig vil jeg fremhæve det tætte samarbejde, som vi har haft med et bredt udsnit af landets kommuner, men også regionerne, forsyningssektoren, landbruget, beredskaberne, forsikringsbranchen, større, virksomheder og rådgivende ingeniører. Uden dem var Klimaatlasset ikke blevet til det kvalitetsprodukt, det er i dag,” siger Anne Højer Simonsen, vicedirektør for Danmarks Meteorologiske Institut.

Skal hjælpe kommuner med klimasikring

I ugerne efter lanceringen har DMI været på en turné, hvor Klimaatlasset er blevet præsenteret for borgere, kommuner og virksomheder til blandt andet Kulturnatten i København og til Geodatastyrelsens Kortdage i Aalborg.

”Det har været superfedt at være med til at udbrede kendskabet til Klimaatlasset. Folk er generelt meget nysgerrige på, hvordan det forventede ændrede klima kommer til at påvirke deres hjemkommune. Og det kan jeg da godt forstå, for klimatilpasning bliver en central opgave i fremtiden,” siger projektleder Alan Sørensen, som har stået for en del af oplæggene.

Læs mere om Klimaatlasset


Klimaatlasset udbygges i 2020

DMI fik i 2018 en bevilling på 27,2 mio. kroner over en fireårig periode til udarbejdelse af Klimaatlasset. Den første version viser data for temperatur, nedbør, ekstremnedbør samt havniveau og stormflod.

I 2020 bliver Klimaatlasset udvidet med yderligere klimavariable, og her forventes data for vind, solindstråling, luftfugtighed og fordampning.

Klimaatlassets variabler

 • Temperatur
 • Nedbør
 • Vandstand og stormflod

Udviklingen kan ses på kort, mellemlangt og langt sigt, det vil sige:

 • Kort sigt: 2011 – 2040
 • Mellemlangt sigt: 2041 – 2070
 • Langt sigt: 2071 – 2100

Nutidige værdier præsenteres som referenceperioden (1981-2010). Der kan vælges mellem forskellige områdeinddelinger, nemlig:

 • Kommuner
 • Vandoplande
 • Kyststrækninger

Her har DMI givet oplæg om Klimaatlasset

 • 4 oplæg med Miljøstyrelsens og Kystdirektoratets Rejsehold for klimatilpasning, oversvømmelse og erosion
 • Kortdage 2019
 • Den nationale konference om klimatilpasning
 • Kulturnat 2019
 • KL’s klimatilpasningsnetværk
 • Hydrologidag
 • Klimauge på Naturama
 • Workshops arrangeret af GeoØST, SVK og CONCITO

Af Rasmus Bjørn
D. 16. september 2019

Kontak Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle