Versionshistorik

Data i Klimaatlas opdateres løbende. Hvis du er interesseret i ældre versioner af data, kan de fremfindes nedenfor. Den nyeste udgave af data finder du i Klimaatlas ved at hente data direkte fra 'Data i Klimaatlas'.

Nuværende version: v2022a (Februar 2023)

v2021a (Januar 2022)

v2020b (December 2020)

 • Nyhedsartikel
 • 19 nye indikatorer tilføjet:
  • Temperatur: Daglig maksimumtemperatur, Daglig minimumtemperatur, Højeste temperatur, Laveste temperatur, Årets temperatur-interval, Døgnets temperatur-interval, Hedebølgedage, Varmebølgedage, Frostdøgn, Vækstsæson
  • Solindstråling: Solindstråling (globalstråling)
  • Fordampning: Potentiel fordampning
  • Vind: Middelvind (vindstyrke), Ekstremvind (hyppighed af vindstyrke over 25 m/s)
  • Vandstand og stormflod: Stormflod – 100- og 10.000-årshændelse, 1-årshændelse vandstand, 5-årshændelse vandstand, Ændring i hyppighed af nuværende 20-årshændelse
 • Teknisk dokumentation
 • Excel filer
 • NetCDF filer

v2020a (Juni 2020)

v2019extra (Marts 2020)

v2019a (September 2019, Lancering af Klimaatlas)

Viden om vejr og klima

Se alle