Versionshistorik

Data i Klimaatlas opdateres løbende. Hvis du er interesseret i ældre versioner af data, kan de fremfindes nedenfor. Den nyeste udgave af data finder du altid i Klimaatlas ved at hente data direkte fra 'Data i Klimaatlas'.

Nuværende version: v2024a (Juni 2024)

 • Nyhedsartikel
 • Tilføjelse af 6 nye indikatorer for brandfare og tørre perioder:
  • Brandfare
   • Gennemsnit af brandfareindekset
   • Dage med ’meget høj’ brandfare.
   • Dage med ’ekstrem’ brandfare.
  • Tørre perioder
   • Andel af år/årstider som er ’tørre’.
   • Tørre perioder på minimum 5 døgn.
   • Tørre perioder på minimum 10 døgn.
 • Alle indikatorer fra tidligere udgaver findes også i dette datasæt.
 • Tilføjelse af 7 nye klimamodeller - antallet af modeller stiger dermed til 72. Alle indikatorer er blevet genberegnet med den udvidet ensemble.
 • Formatet af Excel regnearkerne er blevet opdateret med fokus på maskinlæsbarhed.
 • Forbedring af kommune-rapporter
 • Adgang til denne version i Zenodo arkivet: https://doi.org/10.5281/zenodo.11402836

v2022a (Februar 2023)

v2021a (Januar 2022)

v2020b (December 2020)

 • Nyhedsartikel
 • 19 nye indikatorer tilføjet:
  • Temperatur: Daglig maksimumtemperatur, Daglig minimumtemperatur, Højeste temperatur, Laveste temperatur, Årets temperatur-interval, Døgnets temperatur-interval, Hedebølgedage, Varmebølgedage, Frostdøgn, Vækstsæson
  • Solindstråling: Solindstråling (globalstråling)
  • Fordampning: Potentiel fordampning
  • Vind: Middelvind (vindstyrke), Ekstremvind (hyppighed af vindstyrke over 25 m/s)
  • Vandstand og stormflod: Stormflod – 100- og 10.000-årshændelse, 1-årshændelse vandstand, 5-årshændelse vandstand, Ændring i hyppighed af nuværende 20-årshændelse
 • Teknisk dokumentation
 • Excel filer
 • NetCDF filer

v2020a (Juni 2020)

v2019a (September 2019, Lancering af Klimaatlas)

Viden om vejr og klima

Se alle