Seneste opdatering og tidligere versioner

Versionshistorik

Data i Klimaatlas opdateres løbende. Hvis du er interesseret i ældre versioner af data, kan de fremfindes nedenfor. Den nyeste udgave af data finder du i Klimaatlas ved at hente data direkte fra 'Data i Klimaatlas'.

     

Nuværende version: v2021a (december 2021)

Opdateringer siden forrige version:

2 nye indikatorer tilføjet:

Vandstand og stormflod: Hyppighed af vandstandsvarslinger, Samlet varighed af vandstandsvarslinger.

Download af griddede tidsserie-data fra alle klimamodellerne.

Undersøgelse af mulighed af nye, højt-opløste modelberegningeraf udvalgte indikatorer.

 

Forrige version: v2020b (december 2020)

Opdateringer siden forrige version:

19 nye indikatorer tilføjet:

Temperatur: Daglig maksimumtemperatur, Daglig minimumtemperatur, Højeste temperatur, Laveste temperatur, Årets temperatur-interval, Døgnets temperatur-interval, Hedebølgedage, Varmebølgedage, Frostdøgn, Vækstsæson

Solindstråling: Solindstråling (globalstråling)

Fordampning: Potentiel fordampning

Vind: Middelvind (vindstyrke), Ekstremvind (hyppighed af vindstyrke over 25 m/s)

Vandstand og stormflod: Stormflod – 100- og 10.000-årshændelse, 1-årshændelse vandstand, 5-årshændelse vandstand, Ændring i hyppighed af nuværende 20-årshændelse

Tidligere versioner

  • v2020a (juni 2020)

8 nye indikatorer tilføjet: 5, 20-, og 50-årshændelser for time- og døgnnedbør, tørre dage og længste tørre periode.

Modelgrundlag udvidet for klimavariable Nedbør, Nedbør (Returværdier) og Temperatur. Disse klimavariable er nu baseret på op til 57 modeller.

Indikatorer for Vandstand og stormflod er uændrede i forhold til v2019a.

Excel-fil for hele landet v2020a (ca. 9 MB)

Excel-fil for alle kyststrækninger v2020a (ca. 9 MB)

NetCDF-fil for hele landet v2020a (ca. 400MB)

  • v2019a (september 2019, lancering af Klimaatlas)

Excel-fil for hele landet v2019a (ca. 9 MB)

NetCDF-fil for hele landet v2019a (ca. 300MB)

Ekstra indikatorer for 5-, 20- og 50-årshændelser for nedbør (returværdier for både time og døgn) offentliggjort marts 2020. Læs mere.

Få besked, når vi opdaterer data

Skriv din email i feltet. Så får du besked, når data opdateres.

Viden om vejr og klima

Se alle