Klimaet ændrer sig på hele kloden

Alle egne rammes af klimaændringer, men de rammes forskelligt.

Den globale opvarmning rammer forskelligt overalt på Jorden. Landområderne opvarmes hurtigere end havene, og temperaturen stiger hurtigere i de polare egne end ved ækvator.

Følgerne af klimaændringerne opleves forskelligt fra egn til egn, og nogle steder er mere sårbare end andre.

Isen smelter, både på Grønland og i Alperne, havisen omkring Nordpolen svinder ind, og vandstanden i havene stiger og kan gøre lavtliggende områder ubeboelige.

Sandsynligheden for ekstremt vejr, som skybrud og stormfloder, øges, i takt med at temperaturen stiger. Oversvømmelser forekommer oftere og voldsommere, perioder med tørke bliver længere, og risikoen for skovbrande stiger.

I takt med det ændrede klima ændrer levevilkårene for mennesker, dyr og planter sig, og de mest følsomme arter risikerer at uddø. Det gælder f.eks. koralrevene.

Klimaatlas viser, hvordan det danske klima forventes at ændre sig frem mod år 2100 i takt med de globale ændringer.

Senest opdateret: september 2019
© DMI

Viden om vejr og klima

Se alle