Klimaet i Danmark frem til nu

Klimaændringer er ikke kun noget, der sker i fremtiden. I løbet af de seneste ca. 150 år er Danmark f.eks. blevet varmere og vådere.

Siden 1870'erne er den gennemsnitlige temperatur i Danmark steget med ca. 1,5 °C.

I 30-årsperiode fra 1981-2010, der er referenceperioden i Klimaatlas, var årsmiddeltemperaturen for Danmark som helhed 8,3 °C. Det er generelt koldest centralt i Jylland og varmest ved kysterne.

Typisk benytter forskerne 30-årige perioder, når de bestemmer klimaet.

Også nedbøren har ændret sig siden 1870'erne og er frem til i dag øget med ca. 100 mm årligt.

I perioden fra 1981-2010 var årsnedbøren for landet som helhed 746 mm. Gennemsnitligt regner det mest centralt i Jylland og mindst langs kysterne ud mod Kattegat.

Danmark er ligeledes blevet lidt mere solrigt siden 1980.

Det gennemsnitlige antal soltimer i 1981-2010 var 1.574 for landet som helhed. Den centrale del af Jylland har færrest timer, mens kysterne ud mod Kattegat og Bornholm har flest.

Til gengæld er der de seneste ca. 150 år ingen tegn på en systematisk ændring i hyppigheden af meget kraftig vind i Danmark.

Der er dog variationer i perioden. I Danmark var 1981-1990 det mest stormomsuste årti med seks orkanagtige storme og orkaner, mens f.eks. perioden 1961-1970 ikke havde en eneste.

I Klimaatlas er Danmarks nuværende klima defineret ved gennemsnittet for perioden 1981-2010. Denne periode, kaldet referenceperioden, er udgangspunktet for fremskrivningerne og for data, der viser relative ændringer, dvs. forskellen i procent mellem nu og et tidspunkt i fremtiden.

Du finder vejrobservationer for Danmark i DMI's Vejrarkiv og i DMI's Frie Data.

Senest opdateret: Februar 2023
© DMI

Viden om vejr og klima

Se alle