Tsunamiens hastighed

En tsunamies hastighed kan udregnes, og den afhænger bla. af, hvor dybt havet det pågældende sted er.

Helt nøjagtigt er hastigheden af en tsunami kvadratroden af tyngdeaccelerationen gange havdybden (√g*D, hvor g=9,8 m/s² er tyngdeaccelerationen og D er vanddybden på det givne sted).

I oceanerne, som typisk er cirka 4 kilometer dybe, svarer det til en hastighed på 200 m/s eller godt 700 km/t. Bortset fra lydbølger er det de hurtigste bølger, der findes i havet.

På kontinentalsoklen er dybden typisk 250 meter, og bølgens hastighed reduceres til ca. 50 m/s eller 180 km/t. Det betyder, at bølgen sagtner farten ganske betragteligt, når den passerer ind over kontinentalskråningen. Samtidigt bliver bølgen kortere og højere. Denne effekt kaldes 'shoaling'. Det tætteste vi kommer på en dansk betegnelse er 'opgrunding'.

illustration af bølgers højde og bølgelængde

På dybhavet er højden af bølgen under ½ meter. Når vanddybden falder, stiger bølgehøjden imidlertid dramatisk, mens bølgelængden forkortes. Det skyldes, at energien i bølgen er fordelt i hele vandsøjlen mellem havbund og vandoverflade. Dermed komprimeres bølgeenergien, når bølgen nærmer sig land. Grafik: Carsten Kersø.

Efterhånden som tsunamien nærmer sig kysten og vanddybden bliver lavere, grunder den endnu mere op. Hastigheden sænkes yderligere - men bølgen ankommer dog stadig hurtigere end et menneske kan løbe.

Opbremsningen får tsunamien til at tårne sig op i noget, der med lidt god vilje kan beskrives som et harmonikasammenstød, hvor bagenden af bølgen nærmer sig forenden (se figur).

Bølgeenergien, der før var fordelt over nogle kilometers vanddybde, med en ret lille bølgehøjde og strømhastighed, bliver presset sammen på stadigt mindre vanddybde. Denne opkoncentrering af energi får tsunamien til at skifte karakter. Den bliver flere gange højere, og strømhastigheden i bølgebevægelsen bliver så stor, at bølgen ankommer under stadig brydning det sidste stykke vej ind mod kysten.

illustration af bølgers hæjde og bølgelængde

Bølgehøjde, energi og vanddybde: På det åbne ocean, hvor vanddybden er stor, er en tsunami af størrelsesorden en meter eller mindre høj, men bølgen rejser sig og bliver adskillige gange højere, når den kommer ind på lavt vand. Et mål for bølgens energi er: Bølgehøjden kvadreret gange vanddybden (h²*D, hvor h er bølgehøjden og D er vanddybden). Så længe bølgen ikke mister energi, vil bølgehøjden øges alene ved at bølgen kommer ind på lavere vand. Når bølgen rammer kysten, bliver dens energi koncentreret på meget mindre dybde, så der opstår dramatisk høje, destruktive og livstruende bølger.

Temaansvarlig Jacob Woge Nielsen
Opdateret 3. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle