Om tidevandstabeller

Tidevandstabeller oplyser for hver dag i året, hvornår der er høj- og lavvande ved en række havne. Tidevandstabeller for Danmark, Færøerne og Grønland beregnes hvert år og gælder for et kalenderår.

I tidevandstabellerne anføres tidspunkt og niveau for høj- og lavvande. Tabellernes opgivelser må ikke forveksles med de vandstande, man måler i havnene, da de meteorologiske forhold også spiller ind.

Tidevandstabellerne for Danmark, Grønland og Færøerne kan downloades gratis fra DMI. 

Bestemmelse af tidevandet: Vandstandsmålinger og observationer fra satellit

Vandstandens variation i en havn måles med en vandstandsmåler, som med fast tidsinterval måler den aktuelle vandstand. I danske havne måles vandstanden hvert 10. minut.

Variationen i vandstand er den samlede effekt af tidevandet og meteorologiske forhold (vejret). Et computerprogram adskiller de to bidrag.

Det kan lade sig gøre, fordi tidevandet har en række faste, astronomisk bestemte perioder, som kendes meget nøjagtigt, mens vejret er mere kaotisk og uden faste perioder.

Ud fra tidevandskomponenten kan programmet aflede en række parametre. Bla. amplituder og fasevinkler for en række konstituenter (kendte svingningsperioder).

Parametrene benyttes til at beregne tidevandet meget præcist time for time for havnen frem i tiden. Ud fra de beregnede tidevandsværdier kan man udlede tidspunkter og niveauer for høj- og lavvande.

De publiceres som tidevandstabeller gældende for hver enkelt havn. 

Rækkerne i en tidevandstabel indikerer tidspunkt og vandstandhøjde skiftevis for høj- og lavvande.

Nogle steder, som ude på det åbne hav, er der ingen vandstandsmålere. Her måler man vandstandens højde fra satellit og kombinerer disse data med modeller over, hvordan vand generelt bevæger sig (hydrodynamiske modeller). På den måde kan tidevandet selv langt ude på havet bestemmes ret nøjagtigt.

Temaansvarlig Mads Hvid Ribergaard
Opdateret 7. marts 2024.

Viden om vejr og klima

Se alle