Bølger fra satellit

Ved hjælp af satellitter har det været muligt at indsamle en stor mængde data, der gør os bedre til at kunne observere usædvanlig bølgeaktivitet.

I det EU-finansierede forskningsprojekt MAXWAVE under European Space Agency har man undersøgt ca. 20 års observationer af havoverfladen fra satellit med henblik på først at identificere og senere eventuelt forudsige og advare mod kæmpebølger. Ved brug af billeder fra satellit (imagettes) og data fra skibsradar fandt man, billede for billede, en samling af de trods alt ret sjældne monsterbølger.

Når kæmpebølger er observeret, vil man straks kunne advare skibe i området, så de har en chance for at styre fri af faren. Problemet er naturligvis tidsfaktoren.

Det tager tid at hente data ned fra satellit, undersøge disse data, og til sidst sende advarsler ud. Det kræver en høj grad af automatisering og gode forbindelseslinjer. Man kan naturligvis ikke advare mod en bølge, som man netop har observeret.

Tanken er, at hvis der først er observeret én monsterbølge i et givet område, er betingelserne til stede for, at de opstår, og der er dermed risiko for, at det sker igen.

Næste skridt er at søge efter kendetegn i observationerne, der kan bruges som forvarsel. Man skal behandle og fortolke kolossale mængder af data på kort tid, for at denne observationsbaserede varsling fra rummet kan blive praktisk anvendelig, så alt dette er endnu på forsøgsstadiet.

Satellit observation af gigantisk bølge

Gigantisk bølge i Sydhavet observeret fra ERS-2 satellit. Bølgen ses som et skift mellem lys og skygge langs den hvide linje, hvor hele sporet er indtegnet i kurven nederst. Højden af monsterbølgen er knap 30 meter, og den omgivende sø ca. 10 meter.

Temaansvarlig Jacob Woge Nielsen
Opdateret 12. juli 2018

Viden om vejr og klima

Se alle