Danmark

Månedsprognose

Udsendt 20. februar 2024 (gældende fra 26. februar til og med 31. marts)

Det ustadige vejr fortsætter, og de seneste prognoser peger på, at kold polarluft ad flere omgange vil strømme ned over Danmark fra nordvest med mulighed for vinterlig nedbør. Den rigtigt kolde vinterluft ser dog ikke ud at nå ned over landet, men foråret kan blive udskudt flere uger. Trods nattefrost får forårssolen mere magt i løbet af marts, kulden vil føles frisk og ikke bidende kold.

Uge 9 (26/2 – 3/3)
I begyndelsen af ugen ser et lavtryk fra Nordatlanten ud til at bevæge sig mod sydøst ned over Vest- og Sydeuropa. Dermed kan køligere luft strømme ned over Danmark fra nordøst. Der kan forekomme enkelte regn- eller sludbyger, men en svag højtryksryg ser ud til at passere landet og en overgang give tørt vejr og lidt sol. Der er også en mulighed for, at flere mindre lavtryk bevæger sig op over Danmark sydfra med perioder af lidt regn eller slud.

Den videre udvikling er usikker, men senere på ugen kan et nyt og måske lidt kraftigere lavtryk bevæge sig ind over landet fra nordvest med en omgang nedbør, der kan være med slud eller tøsne. Enkelte prognoser indikerer dog at et højtryk efterhånden bygges op over Nordøsteuropa, hvilket i så fald kan give en sydøstlig luftstrøm og en mere stabil og tør afslutning på ugen.       

Temperaturen ventes omkring den normale for årstiden, med dagtemperaturer typisk op mellem 2 og 7 graders varme, mens nattetemperaturen oftest ventes ned mellem 3 graders frost og 4 graders varme.

Nedbørmængderne er lidt usikre, men ender formentlig omkring eller lidt over de normale for årstiden, svarende til mellem ca. 10 og 20 mm.

Uge 10 (4/3 – 10/3)
Prognoserne indikerer højere lufttryk over både Grønland og Nordøsteuropa og fortsat en relativt sydlig lavtryksbane, fortrinsvis fra Nordatlanten og ind over Centraleuropa og Sydskandinavien.

Lavtryk kan dermed bevæge sig ind over Danmark fra vestlige retninger med relativt mild luft og perioder af nedbør, mest som regn. I omgange kan kold luft strømme ned over landet fra nordlige eller østlige retninger, og der vil være mulighed for vinterlig nedbør. En højtryksryg kan også give en periode med tørt vejr og lidt sol, og ved opklaring og svag vind vil der komme nattefrost.  

Temperaturen ser ud til at ligge omkring den normale, med dagtemperaturer typisk op mellem 2 og 8 graders varme, mens nattemperaturen typisk når ned mellem 3 graders frost og 5 graders varme, ved opklaring og svag vind stedvis koldere.

Nedbørsmængderne er mere usikre men forventes omkring normalen, svarende til mellem ca. 8 og 16 mm.

Uge 11 (11/3 – 17/3)
Prognoserne er lidt uenige og dermed mere usikre. Flere prognoser peger dog på højere lufttryk fra Grønland til Nordskandinavien og Sibirien, og en fortsat generelt sydlig lavtryksbane, fra Atlanten og ind over Vest- og Centraleuropa.

Det vil i så fald betyde, at relativt kold luft i omgange vil strømme ned over Danmark fra mellem nord og øst. Højtryk eller højtryksrygge kan give os flere dage med stabilt og tørt vejr med nogen sol. Solen begynder at få så meget magt, at den kan få presset følelsen af forår ind, når solen skinner, men der vil fortsat forekomme nattefrost.

Enkelte lavtryk eller fronter med skyer og nedbør kan også bevæge sig op mod Danmark fra mellem vest og syd, og nedbøren kan fortsat til dels være med slud eller sne.

Temperaturen ser samlet ud til at ende lidt eller måske noget under normalen, med dagtemperaturer typisk op mellem 2 og 8 graders varme, enkelte dage måske lidt varmere. Nattemperaturen ventes oftest at nå ned mellem 5 graders frost og 5 graders varme, ved klart og stille vejr stedvis koldere.

Nedbøren er usikker, men vil mest sandsynligt havne omkring eller lidt under normalen, svarende til mellem ca. 5 og 15 mm.

Oversigt for uge 12 og 13 (18/3 – 31/3)
Der er ser ikke ud til at komme store ændringer i vejret i resten af marts måned. De fleste prognoser indikerer højere lufttryk end normalt over Grønland, Ishavet og til dels også i Sibirien. Lavtryksbanen fra Atlanten og ind over Europa ser dermed fortsat ud at være relativt sydlig, i perioder syd for Danmark.

Indimellem kan lavtryk og fronter dog bevæge sig op over Danmark med skyer og nedbør, der fortsat kan være vinterlig.

Kølig og ret tør luft ventes i perioder strømme ned over Skandinavien og Danmark, hvilket vil give os dage med tørt vejr og gode solchancer, om natten vil der fortsat kunne forekomme frost.

Temperaturen ser samlet set ud at ende lidt eller noget under normalen, og nedbørsmængderne ser ud at havne omkring eller lidt under normalen.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).
 

Af Langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Fakta | Usikkerhed på langtidsprognoser
Der er evidens for, at vejrsignaler kan forudsiges ved hjælp af vejrmodeller i op til seks uger frem i tiden afhængigt af vejrtypen. Som tommelfingerregel er månedsprognoser derfor mere sikre end klimatologien, der dækker over det gennemsnitlige vejr fra 1991-2020.

Sæsonprognoser, som rækker tre måneder frem i tiden, er af mere eksperimentel karakter, da der ikke foreligger evidens for, at vejrtypen kan forudsiges så langt frem tiden.

Viden om vejr og klima

Se alle