Danmark

Månedsprognose

Udsendt 18. juni 2024 (gældende fra 24. juni til og med 31. juli)

Sommeren begyndte med ustadigt, køligt og i perioder vådt vejr. Men nu ses tendenser til mere højtrykspræget, tørt og solrigt vejr i den sidste uge af juni. Prognosen for juli er usikker, men noget tyder på, at det ustadige og skiftende vejr vender tilbage med en blanding af sol, skyer, regn og byger.

Uge 26 (24/6 – 30/6)
Først på ugen får vi et par dage med tørt vejr, nogen sol og ret behagelige temperaturer. Det skyldes et højtryk, der bygges op over De Britiske Øer, som skyder en højtryksryg ind over Danmark og Sydskandinavien. Udviklingen er dog usikker. Højtrykket over De Britiske Øer ser ud til at forskyde sig vestpå, mens et lavtryk måske vil trække ned fra Norskehavet til Nordskandinavien. Sker det, vil køligere luft blæse ned over Danmark med en overgang frisk eller hård nordvestlig vind. Det vil i så fald give os en blanding af sol, skyer og byger senere på ugen.

Der er dog en anden mulighed, nemlig at højtrykket bliver liggende vest for Danmark, måske med en højtryksryg ind over især Nordskandinavien, hvilket i så fald vil lade tørt og solrigt vejr fortsætte lade slutningen af ugen være noget varmere end normalt.

Dagtemperaturen ventes at typisk nå op mellem 16 og 24 grader, dog en overgang måske kun mellem 14 og 17 grader. Om natten ventes temperaturen ned mellem 9 og 15 grader. Samlet set ventes temperatur omkring eller lidt over normalen for årstiden.

Nedbørmængderne forventes generelt noget under de normale for årstiden, svarende til ca. 3-15 mm, men regnbyger kan give en ujævnt fordelt nedbør.

Uge 27 (1/7 – 7/7)
Flere prognoser tyder på en overvejende ustadig vejrtype – med et relativt dominerende lavtryksområde over Norden og Nordvesteuropa, og en overgang højtryk over Nordatlanten, vest for De Britiske Øer.

 Det vil i så fald medføre en dominerende vestlig eller nordvestlig vind, med ret moderate temperaturer og en blanding af sol, skyer og byger. Enkelte lavtryk med fronter og regn kan også passere Danmark og Skandinavien fra vest.

I løbet af ugen kan mindre højtryksrygge passere landet og give os dage med tørt vejr og nogen sol.

Dagtemperaturen ventes at typisk nå op mellem 16 og 23 grader, og om natten ned mellem 10 og 16 grader. Samlet set ventes temperatur omkring normalen for årstiden.

Nedbørsmængderne forventes omkring eller lidt over normalen, svarende til ca. 10-25 mm.

Uge 28 (8/7 – 14/7)
Prognoserne er relativt usikre, men der er ikke udsigt til store forandringer, og der er fortsat indikationer på, at et lavtryksområde vil dominere vejret over Nordeuropa. Det vil medføre mest ustadigt og skiftende vejr med både sol, skyer og byger samt moderate temperaturer. Indimellem kan det blive ret blæsende og lidt køligt, men en højtryksryg kan også give os et par dage med tørt, solrigt og varmere vejr.

Dagtemperaturen ventes at nå op mellem 16 og 23 grader, og om natten oftest ned mellem 10 og 16 grader. Samlet set ventes omkring eller lidt under normalen for årstiden.

Nedbørsmængderne forventes omkring eller lidt over normalen, svarende til ca. 10-25 mm.

Oversigt for perioden 15/7 til og med 31/7
Prognosen for anden halvdel af juli er usikker, idet vi kigger langt frem i tid. Modellerne indikerer ikke store ændringer. Der er flere indikationer på, at det ustadige og lidt kølige vejr vil fortsætte med en blanding af sol, skyer og regn eller byer. Totalbilledet modsiges dog af enkelte prognoser. Disse viser, at højtryksrygge efterhånden kan bygges op omkring Danmark og Sydskandinavien, hvilket i så fald kan give os lidt længere perioder med tørt og solrigt vejr.

Temperaturen ser samlet ud til at ende omkring eller lidt under den normale for årstiden. Nedbørsmængderne er meget usikre, men der er ikke tegn på, at de vil afvige synderligt fra normalen i juli.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Fakta | Usikkerhed i langtidsprognoser
Der er evidens for, at vejrsignaler kan forudsiges ved hjælp af vejrmodeller i op til seks uger frem i tiden afhængigt af vejrtypen. Som tommelfingerregel er månedsprognoser derfor mere sikre end klimatologien, der dækker over det gennemsnitlige vejr fra 1991-2020.

Sæsonprognoser, som rækker tre måneder frem i tiden, er af mere eksperimentel karakter, da der ikke foreligger evidens for, at vejrtypen kan forudsiges så langt frem tiden.

Viden om vejr og klima

Se alle