Bioterror-beredskab

Biologiske våben er forbudt i henhold til internationale konventioner. Visse biologiske stoffer kan dog have en fredelig anvendelse i for eksempel forskning eller industrivirksomhed, men også misbruges til fremstilling af biologiske våben.

Derfor er det nødvendigt at have et beredskab til at imødegå konsekvenserne af biologiske udslip eller angreb.

Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) ved Statens Serum Institut varetager det danske beredskab til at imødegå faren ved sådanne biologiske udslip eller angreb.

I det operative beredskab indgår desuden en spredningsvurdering under anvendelse af beslutningsstøttesystemet HPAC (Hazard Prediction & Assessment Capability) til vurdering af spredningen af biologisk kampstof.

Til at understøtte arbejdet med at klarlægge spredningen af et udslip eller angreb, stiller DMI prognosedata fra egne vejrmodeller til rådighed for CBB, og DMI's meteorologer yder faglig rådgivning til beredskabet.

Link til CBB: http://www.biosikring.dk

Person iført sikkerhedsdragt

Udredningshold fra Center for Biosikring og -Beredskab. Kilde: Ugeskrift for Læger 172/2 11. januar 2010. Biologisk krig og terror: Forebyggelse og imødegåelse. Centerchef John-Erik Stig Hansen, CBB.

Temaansvarlig Jens Havskov Sørensen
Opdateret 23. august 2018

Viden om vejr og klima

Se alle