Kraftige vinde og vindstød

Kraftige vindstød hører bygevejret til og har i tidens løb fået mere end ét telt flyvende.

Kraftige vinde fra dybe lavtryk forekommer sjældent om sommeren, mens kraftige vindstød ofte opstår i forbindelse med byger. Kraftige vinde hvirvler eventuelt støv og snavs op på festivalerne. Det kan være generende at få i ansigtet, men udgør ikke nogen fare.

Vinden kan påvirke lyden foran de åbne scener, og der kan derfor godt være lokale forskelle på lydoplevelsen. Et flyt på få meter kan ændre lydbilledet markant.

Vindstød er mere lumske, og kan pludselig vælte ting. Vindstødene opstår, fordi kraftige vinde fra de højere luftlag pludselig finder vej ned til overfladen. Kraftige vindstød optræder både, når det generelt er blæsende og i forbindelse med kraftige byger.

  • Beskyt ansigtet mod støv og snavs.
     
  • Sørg for at store og vindfølsomme ting er bundet godt fast. Sæt pløkker i telte og pavilloner. 
     
  • Søg i ly, men ikke i små telte, hvor du ikke kan se, hvis der kommer en stor genstand flyvende.

Temaansvarlig DMI kommunikation
Opdateret 23. august 2018

Viden om vejr og klima

Se alle