Cookies- og privatlivspolitik på dmi.dk og app

 

Brug af din placering

Du skal give tilladelse til, at dmi.dk må bruge din placering for, at du ser vejret for der, hvor du er. Hvis du har blokeret denne tilladelse, vises i stedet vejret for København på forsiden af dmi.dk og DMI vejr-app.
Læs mere om, hvordan du tillader eller blokerer brugen af din placering her:

Chrome

Safari

Firefox

Explorer
 

Ændring af samtykke

Beskyttelse af persondata

DMI lever op til EU’s persondataforordning (GDPR) om beskyttelse af brugernes data. Her kan du bl.a. læse om:

  • Hvordan og hvor længe vi behandler dine personoplysninger
  • Hvordan vi anvender cookies til at forbedre din oplevelse 

Hvordan behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler de oplysninger, du indtaster i vores kontaktformular, når du kontakter os. Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne svare dig og levere den ydelse, du har anmodet om. Det er fx, når du modtager meteorologiske data til et forskningsprojekt, eller når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.  

Når du anmoder om en ydelse giver du samtidig samtykke. Vi behandler herefter dine oplysninger for at kunne sende fx information til dig. Oplysningerne er typisk:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CVR-nummer
  • Cookies, når du bruger vores hjemmeside
  • CPR-nummer, når du skal betale en faktura som privatperson

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har et sagligt behov for det. Det betyder bl.a., at når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, opbevarer vi dine oplysninger, indtil du framelder dig servicen. 

I forbindelse med en ansøgningsproces behandler HR-afdeling og ansættelsesudvalg dine personoplysninger. Din ansøgning opbevares i vores systemer, indtil den rette kandidat er blevet ansat. 

Vi opbevarer desuden dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde DMI’s forpligtelser over for dig som bruger og for at opfylde loven. Det gælder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år. 

Hvem deler vi dine oplysninger med?

DMI har en IT-sikkerhedspolitik, og vi beskytter dine oplysninger mod at gå tabt eller blive ændret. Dine kontaktoplysninger bliver ikke givet væk, solgt, udlejet eller på anden måde stillet til rådighed for andre. 

Vi benytter en række eksterne leverandører til fx drift af it-systemer, der kan have adgang til dine personoplysninger. Dem har vi indgået databehandleraftaler med i overensstemmelse med loven. 

Hvad er mine rettigheder? 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, at få unøjagtige persondata rettet og få slettet oplysninger, hvis vi ikke længere har behov for at behandle dine oplysninger. Du har i visse tilfælde også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Dine rettigheder omfatter:
•    Ret til indsigt i dine personoplysninger
•    Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
•    Ret til sletning af dine personoplysninger eller ret til at begrænse omfanget af dine personoplysninger 
•    Ret til dataportabilitet
•    Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger 

Ønsker du at gøre dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen gældende over for DMI, skal du kontakte os via kontaktformularen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål om dine data

Har du spørgsmål om dine data, kan du kontakte Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets fælles databeskyttelsesrådgiver på tlf.: 72545741. 

Hvor kan jeg klage til?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00
datatilsynet.dk