Cookies- og privatlivspolitik på dmi.dk og app

 

Brug af din placering

Du skal give tilladelse til, at dmi.dk må bruge din placering for, at du ser vejret for der, hvor du er. Hvis du har blokeret denne tilladelse, vises i stedet vejret for København på forsiden af dmi.dk og DMI vejr-app.
Læs mere om, hvordan du tillader eller blokerer brugen af din placering her:

Chrome

Safari

Firefox

Explorer
 

Ændring af samtykke

Beskyttelse af persondata

Sidst opdateret 23. juni

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) lever op til EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) om beskyttelse af brugernes persondata.

DMI indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger i forbindelse med, at vi bedre kan levere viden om vejret i forskningsmæssig sammenhæng, på uddannelsesinstitutioner, for samarbejdspartnere, leverandører og borgere. Det kan også være i forbindelse med en almen henvendelse relateret til fx modtagelse af jobansøgning eller indbetaling af faktura.

Vi er dataansvarlig

DMI er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som vi modtager fra dig eller om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. DMI har ansvaret for at sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens regler, jf. artikel 24 stk. 1.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler kun de personoplysninger, som vi modtager, og som vi har tilladelse til at behandle efter lovgivningen. Behandlingen kan ske som led i offentlig myndighedsudøvelse efter Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e eller på baggrund af dit samtykke efter forordningens artikel 6 stk. 1 litra a og databeskyttelseslovens §11 for cpr-numre.

Det kan typisk være almindelige personoplysninger såsom almene kontakt- og identifikationsoplysninger herunder, navn, alder, e-mailadresse eller telefonnummer. Fortrolig oplysninger som cpr.nr. kan også være tilfældet, eksempelvis i forbindelse med, at du som privatperson skal betale en faktura.

Hvis du på egen vis oplyser os om dine følsomme oplysninger, bliver disse også behandlet i vores system. Dette vedrører udelukkende oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. I tilfælde af at vi modtager disse oplysninger om dig, behandles de efter Databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 2 litra a. I en jobsøgningsmæssig sammenhæng behandles oplysningerne efter forordningens artikel 9 stk. 2 litra b.

Du giver samtykke til os, når du klikker på ”accepterer cookie- og privatlivspolitik” ved fx vores kontaktformular, når du kontakter os, når du tilmelder dig vores brugerpanel eller sender en jobansøgning. Det kan også være, når du modtager meteorologiske data til et forskningsprojekt, eller når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.  

Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne svare dig og levere den ydelse, du har anmodet om. Vi indsamler, opbevarer og behandler herefter dine oplysninger for at kunne sende fx information til dig.

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er sagligt nødvendigt. Eksempelvis er det nødvendigt når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, at vi opbevarer dine oplysninger, indtil du framelder dig servicen. 

I en ansøgningsproces behandler HR-afdeling og et ansættelsesudvalg dine personoplysninger. Din ansøgning opbevares i vores systemer, indtil den rette kandidat er blevet ansat. 

Vi opbevarer desuden dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde DMI’s forpligtelser over for dig som bruger og for at efterleve kravene i lovgivningen. Det gælder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år og journaliseringspligten efter Offentlighedsloven og i forhold til aflevering af arkivalier til Rigsarkivet efter arkiveringsreglerne. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov i at vi opbevarer personoplysninger, bliver disse slettet.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

DMI har en IT-sikkerhedspolitik, og vi beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret. Dine kontaktoplysninger bliver ikke givet væk, solgt, udlejet eller på anden måde stillet til rådighed for uvedkommende. 

Vi benytter en række eksterne leverandører til fx drift af it-systemer, der kan have adgang til dine personoplysninger. Dem har vi indgået databehandleraftaler med i overensstemmelse med lovlovgivningen, så sikkerheden fortsat vil bevares hos leverandørerne.

Hvad er dine rettigheder? 

Har du videregivet personoplysninger til DMI, er der en række rettigheder du har efter Databeskyttelsesforordningen. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Dine rettigheder omfatter:
•  Ret til indsigt i dine personoplysninger
•  Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
•  Ret til sletning af dine personoplysninger eller ret til at begrænse omfanget af dine personoplysninger. I forhold til sletning af oplysninger gælder der dog nogle journaliserings- og arkiveringskrav til offentlige myndigheder efter loven.
•  Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder.

Ønsker du at gøre dine rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen gældende over for DMI, skal du kontakte os via kontaktformularen.

Har du spørgsmål om dine data

Har du spørgsmål om dine data, kan du kontakte Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets fælles databeskyttelsesrådgiver på e-mailadressen dpo@kefm.dk eller tlf.: 72545741. 

Hvor kan jeg klage til?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan kontakte tilsynsmyndigheden fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail eller med almindelige post:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk