DMI’s privatlivspolitik

Sidst opdateret: 16-9-2021

DMI lever op til EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) om beskyttelse af borgers personoplysninger.

DMI indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger i forskellige sammenhænge alt efter hvilken behandlingsaktivitet, der er tale om.

Her kan du læse nærmere om formålet med de enkelte behandlinger, hvilke personoplysninger der behandles samt opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Vi er dataansvarlig

DMI er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som vi modtager fra dig eller om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. DMI har ansvaret for at sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler, jf. artikel 24 stk. 1.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler kun de personoplysninger som vi modtager, og som vi har tilladelse til at behandle efter lovgivningen. Behandlingen sker kun for de oplysninger, der er nødvendige for at kunne svare dig og/eller levere den ydelse, du har anmodet om. Vi indsamler, opbevarer og behandler herefter dine oplysninger for eksempelvis at sende information til dig.

Det kan typisk være almindelige personoplysninger såsom almene kontakt- og identifikationsoplysninger herunder navn, alder, e-mailadresse eller telefonnummer. Fortrolig oplysninger som cpr.nr. kan også indsamles, eksempelvis i forbindelse med at du som privatperson skal betale en faktura.

Hvis du på egen vis oplyser os om dine følsomme oplysninger, bliver disse også behandlet i vores system. Dette vedrører udelukkende oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er sagligt nødvendigt.

Det er nødvendigt, når DMI vil opfylde sine forpligtelser over for dig som borger. Eksempelvis når du sender en henvendelse, vil det være nødvendigt at dine personoplysninger opbevares, indtil du har fået et rimeligt svar.

Det er dog også nødvendigt at opbevare dine personoplysninger i forbindelse med at DMI skal efterleve andre reguleringer fra lovgivningen. Det gælder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år og journaliseringspligten efter offentlighedsloven. På baggrund af journaliseringspligten afleverer vi arkivalier til Rigsarkivet.

I hvilke sammenhænge behandler vi dine personoplysninger?

Når du henvender dig til os vil vi typisk behandle dine personoplysninger. Det kan være i følgende tilfælde:

 

1) Du skriver til vores postkasserÅbnopen iconlukclose icon

Vi behandler de personoplysninger, som vi modtager gennem vores hovedpostkasse eller funktionspostkasser. Formålet med behandlingen er at vi kan vende tilbage til dig omkring din henvendelse.

Hvis du skriver til os på baggrund af en aftale eller kontrakt du har indgået med os, sker behandlingen efter artikel 6 stk. 1 litra b i GDPR. Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dine oplysninger ved at krydse af i en samtykke-boks, og du i den sammenhæng henvender dig til os via en postkasse, behandler vi dine personoplysninger efter artikel 6 stk. 1 litra a i GDPR. Hvis du henvender dig til en af vores postkasser for en henvendelse, der står uden for en kontrakt eller aftale, behandles dine personoplysninger efter artikel 6 stk. 1 litra e herunder efter finansloven 2021 §29.31.01.10.

Typisk vil du angive almindelige personoplysninger såsom navn, e-mailadresse, tlf.nr., evt. stilling eller arbejdsplads. Fortrolig personoplysninger kan være dit cpr-nr.

Dine oplysninger opbevares så længe det er nødvendigt, og slettes fra vores indbakke, når den pågældende sag er afsluttet. Dog gælder en række journaliseringsregler efter offentlighedsloven, som indebærer, at vi afleverer mails, som vi modtager fra eksterne til Rigsarkivet. Din mail vil også kunne findes i vores journaliseringssystem.

2) Du skriver gennem kontaktformularen på vores hjemmesideÅbnopen iconlukclose icon

Når du skriver via kontaktformularerne indsender du nogle personoplysninger i selve formularen. Formålet med indsamlingen af dine oplysninger er for at vi kan vende tilbage til dig omkring din henvendelse.

Vi indsamler oplysninger om navn, e-mail, CVR, skoleprojektets emne, klassetrin (for elever), uddannelse/forskningsinstitution (for forskere), firmanavn (for virksomheder), kontaktperson.

Det er derefter frivilligt om man vil indtaste yderligere oplysninger såsom adresse, tlf.nr., skolenavn, afdeling, vejleders navn, EAN-nummer, reference/sagsnummer.

Behandlingen sker altid efter artikel 6 stk. 1 litra e. Opgiver du selv følsomme oplysninger, modtager vi disse og dermed sker der en behandling efter artikel 9 stk. 2 litra f. Opgiver du til gengæld fortrolige oplysninger behandles disse også i vores systemer. Eksempelvis hvis du selv skriver cpr-nr. til os behandles denne efter databeskyttelseslovens § 11.

Vi modtager dine henvendelser direkte i vores system, og disse opbevares derinde så længe det er nødvendigt i forhold til besvarelsen af din henvendelse.

Bemærk, at der også sker en aflevering til Rigsarkivet for henvendelser over kontaktformularen.

3) Du har oprettet dig som bruger i vores brugerpanelÅbnopen iconlukclose icon

Under din tilmelding til brugerpanelet har du givet samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger. Samtykket er derfor gældende i den tid du er tilmeldt. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er for at behandle din mening til hvordan vores hjemmeside og DMI app bør være.

I tilmeldingsblanketten har du givet personoplysninger om navn, e-mail, fødselsdato, postnummer, land og om du til dagligt bruger DMI som vejrtjeneste. Du har også frivilligt kunnet informere os om dit tlf.nr. og køn.

Behandlingen af dine personoplysninger sker efter artikel 6 stk. 1 litra a i GDPR.

Dine personoplysninger opbevares så længe din bruger er aktiv. Inaktive personoplysninger opbevares i 24 måneder, hvorefter de automatisk slettes.

4) Du har sendt en jobansøgningÅbnopen iconlukclose icon

Når du sender en ansøgning og vedlægger relevant dokumentation, behandles dine personoplysninger. Formålet med behandlingen er med henblik på ansættelse af en mulig kandidat til en ledig stilling.

I ansættelsesmæssige sammenhænge foreligger der et fælles dataansvar med Økonomistyrelsen, jf. artikel 26 i GDPR.

Vi behandler personoplysninger om dig vedrørende dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., statsborgerskab, køn, uddannelse, erhvervserfaring og handicapfortrin.

Behandlingen sker efter art. 6 stk. 1 litra e for almindelig personoplysninger og art. 9 stk. 2 litra f for følsomme personoplysninger. Hvis dit cpr.nr. er angivet i fremsendte dokumenter, bliver denne behandlet efter databeskyttelseslovens § 11.   

Din ansøgning opbevares op til 6 måneder i vores rekrutteringssystem, hvorefter din ansøgning og vedhæftede dokumenter bliver slettet.

Ved ansættelse oprettes du i vores interne systemer. Dine personoplysninger journaliseres i vores journalsystem og afleveres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler.

5) Du er tilmeldt vores jobagentÅbnopen iconlukclose icon

Hvis du er tilmeldt vores jobagent, behandler vi kun oplysninger om dit navn og e-mail. Formålet med behandlingen er for at vi kan informere dig om ledige stillinger, som du kunne være interesseret i at ansøge. Behandlingen sker efter artikel 6 stk. 1 litra a, da du afgiver samtykke under din tilmelding.

Oplysningerne bevares i systemet så længe det er nødvendigt, hvilket betyder, så længe du er tilmeldt vores jobagent. Dine personoplysninger slettes fra vores systemer, når du har afmeldt dig servicen.

6) Du er tilmeldt DMI’s klimaatlasÅbnopen iconlukclose icon

Igennem din tilmelding til klimaatlas har du angivet din e-mailadresse, som er din personoplysning. Formålet med behandlingen er for at vi kan oplyse dig om vores seneste opdateringer.

Behandlingen af din personoplysning sker efter artikel 6 stk. 1 litra a.

Din personoplysning opbevares så længe du er tilmeldt denne service. Dine personoplysninger slettes fra vores systemer, når du har afmeldt dig servicen.

7) Hvis vi bruger dit billede Åbnopen iconlukclose icon

Hvis du har givet os tilladelse til at bruge et billede der tilhører dig, har du oplyst dit fulde navn. I dette tilfælde behandler vi også en personoplysning. Formålet med behandlingen er for at dele billeder om vejret i Rigsfællesskabet.

Billedet og dit navn opbevares i DMI’s billedarkiv. Derudover kan det også deles på DMI’s hjemmeside i artikler og nyhedsskrifter. Du kan også finde det i vores fansider på de sociale platforme eller i trykt-format i nyheder.

Billeder i DMI’s billedarkiv bliver journaliseret og sendt til Rigsarkivet.

8) Du ønsker en plads som erhvervspraktikantÅbnopen iconlukclose icon

Vi behandler dine personoplysninger, hvis du har skrevet til os for at tilmelde dig som erhvervspraktikant i et af DMI’s praktikforløb. Formålet med behandlingen er, for at vi kan behandle din henvendelse og forberede et muligt praktikforløb.

Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningens § 6 stk. 1 litra f, og bestemmelsens litra b, hvis der indgås en erhvervspraktikaftale med praktikantens skole og DMI.

De legitimer interesser der forfølges af den dataansvarlige er baseret på, at de registrerede (dvs. skoleeleverne) har en særlig interesse i arbejdet inden for DMI’s hovedopgave altså meteorologi.

For at tilrettelægge et praktikforløb er det nødvendigt, at der behandles almindelige personoplysninger i forbindelse med identifikation af praktikanten og for indgåelse af en aftale med skolen.

Dine personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt og slettes fra vores indbakke, når vi har svaret på din henvendelse. Dog opbevares dine mails og aftaler i vores journaliseringssystem og afleveres som arkivalier til Rigsarkivet.

9) Du har sagt ja til statistiske cookiesÅbnopen iconlukclose icon

Hvis du som bruger har accepteret placering af statistiske cookies i din klient, bliver dine personoplysninger behandlet. Formålet med behandlingen er for at vi kan få statistikker over brugernes adfærd.

Dine oplysninger behandles efter artikel 6 stk. 1 litra a i GDPR. Behandlingen vedrører almindelige personoplysninger som er IP-adresse, tid brugt på hjemmesiden og hvilke sider på hjemmesiden der er benyttet under dit besøg.

Dine oplysninger opbevares et helt år i vores systemer og slettes efterfølgende. Du bliver derfor bedt om at give samtykke på ny efter et år fra du giver dit samtykke.

Læs mere omkring cookies på DMI’s cookiepolitik.

DMI og Danske Medier Reseach er fælles dataansvarlig for den del af målingen, der består af lagringen af cookies samt indsamlingen af oplysninger på de registreredes enheder. Oplysningerne indsamles af DMR, der er ene dataansvarlig for den videre behandling. Målingen udføres af Gemius SA, som er databehandler for Danske Medier Research.

Brug af din placering

Du skal give tilladelse til, at dmi.dk må bruge din placering for, at du ser vejret for der, hvor du er. Hvis du har blokeret denne tilladelse, vises i stedet vejret for København på forsiden af dmi.dk og DMI vejr-app.
Læs mere om, hvordan du tillader eller blokerer brugen af din placering her:

Chrome

Safari

Firefox

Explorer
 

Følger du os på sociale medier?

Når du melder dig til vores fansider på de sociale medier, foreligger der et fælles dataansvar mellem DMI og den enkelte udbyder af mediet. DMI og medieudbyderen bliver fælles dataansvarlige for behandling af personoplysninger, som registreres, når du følger os eller synes-godt-om vores delinger.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er for at levere de seneste nyheder omkring vejret til dig igennem sociale platforme. Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af en offentlig myndighedsudøvelse efter art. 6 stk. 1 litra e herunder finansloven 2021 §29.31.01.10 for almindelige og fortrolige personoplysninger. For eventuelle følsomme personoplysninger behandles disse af DMI efter art. 9 stk. 2 litra e, når du selv har offentliggjort disse oplysninger inde på vores fanside.

Vi har fansider hos nedenstående udbydere. Du kan klikke på titlen og se hvilke personoplysninger der behandles i den pågældende tjeneste

 

1) FacebookÅbnopen iconlukclose icon

Almindelige personoplysninger: Navn, profilbillede, IP-adresse.

Fortrolige og følsomme personoplysninger behandles, hvis du skriver disse i et indlæg på vores side, eller skriver til os via vores indbakke, og angiver sådanne oplysninger.

2) InstagramÅbnopen iconlukclose icon

Almindelige personoplysninger: Navn, profilbillede, IP-adresse.

Fortrolige og følsomme personoplysninger behandles, hvis du skriver disse i et indlæg på vores side, eller skriver til os via vores indbakke, og angiver sådanne oplysninger.

3) LinkedInÅbnopen iconlukclose icon

Almindelige personoplysninger: Navn, profilbillede, arbejdsplads, IP-adresse.

Fortrolige og følsomme personoplysninger behandles, hvis du skriver disse i et indlæg på vores side, eller skriver til os via vores indbakke, og angiver sådanne oplysninger.

4) TwitterÅbnopen iconlukclose icon

Almindelige personoplysninger: Navn, profilbillede, IP-adresse.

Fortrolige og følsomme personoplysninger behandles, hvis du skriver disse i et indlæg på vores side, eller skriver til os via vores indbakke, og angiver sådanne oplysninger.

Behandlingen af dine personoplysninger efter ovenstående sker, hvis du har en profil i en af udbydernes hjemmeside. Hvis ikke du har en profil registeret hos udbyderen kan der indsamles oplysninger omkring din IP-adresse, når du tilgår vores fansider.

I forhold til opbevaring af dine personoplysninger, bliver disse opbevaret på udbyderens egen server eller andet sted, som er angivet i udbyderens egne retningslinjer.

Der sker tredjelandsoverførsler, når du bruger disse hjemmesider.

Bemærk der kan placeres cookies, når du tilgår disse hjemmesider fra hjemmesideudbyderen og ikke fra DMI.


Hvem deler vi dine oplysninger med?Åbnopen iconlukclose icon

Vi benytter en række eksterne leverandører, dvs. databehandlere, til eksempelvis drift af IT-systemer, hvor disse kan have adgang til dine personoplysninger. Dem har vi indgået databehandleraftaler med i overensstemmelse med lovgivningen, så sikkerheden fortsat vil bevares hos leverandørerne. 

DMI beskytter dine personoplysninger mod at blive krænket. Dine personoplysninger bliver ikke givet væk, solgt, udlejet eller på anden måde stillet til rådighed for uvedkommende.

Hvad er dine rettigheder? Åbnopen iconlukclose icon

Har du opgivet personoplysninger til DMI, er der en række rettigheder du har efter GDPR. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os via gdpr@dmi.dk

Dine rettigheder omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger
  • Ret til at begrænse omfanget af dine personoplysninger
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder

Har du spørgsmål om din data?Åbnopen iconlukclose icon

Har du spørgsmål om din personoplysninger, kan du skrive til gdpr@dmi.dk

Du kan også kontakte Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets fælles databeskyttelsesrådgiver på e-mailadressen dpo@kefm.dk

Hvor kan jeg klage til?Åbnopen iconlukclose icon

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan kontakte tilsynsmyndigheden fra din digitale postkasse på borger.dk, ved e-mail eller almindelige post: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Ændring af samtykke

Viden om vejr og klima

Se alle