Videnskaben er klar før klimatopmøde: Udledningerne skal toppe nu

Hvert år mødes verdens ledere for at gøre status på den internationale klimaindsats. I 2023 foregår det såkaldte COP-møde i De Forenede Arabiske Emirater, og DMI og Nationalt Center for Klimaforskning er med.

FN’s klimatopmøde COP28 begynder i dag i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater, og DMI er med som del af den danske delegation.

DMI er nemlig både den danske regerings klimarådgiver gennem Nationalt Center for Klimaforskning, NCKF, og kontaktpunkt for FN’s klimapanel, IPCC.

COP i COP28 står for "conference of the parties", altså konference mellem parterne, i FN's klimakonvention (UNFCCC), mens 28 fortæller, at mødet, som løber frem til den 12. december, er det 28. i rækken – 14 år efter København var vært for COP nr 15 i 2009.

Reduktionerne haster

Konkret går COP’erne ud på, at regeringer fra stort set alle verdens lande under påhør af eksperter, erhvervsfolk og græsrodsbevægelser mødes for at blive enige om, hvordan klimakrisen skal håndteres gennem en international indsats.

Og denne gang haster den internationale indsats endnu mere end tidligere, understreger chefen for NCKF på DMI, Adrian Lema. Han har netop modtaget den seneste rapport om de globale udledninger udarbejdet af FN’s miljøprogram, UNEP.

– Rapporten understreger, at reduktionerne fortsat slet ikke står mål med det, der er behov for, hvis vi skal overholde Parisaftalen, siger Adrian Lema, og forklarer:
– Det er stadig muligt at nå målsætningerne om at begrænse den globale opvarmning til 2 °C eller helst 1,5 °C – men det kræver at verdens drivhusgasudledninger skal toppe med det samme og meget hurtigt reduceres med frem mod 2030.

Adrian Lema deltager selv i COP28, hvor han bl.a. skal forklare, hvordan klimavidenskab understøtter klimatilpasning an i Danmark og Afrika. Klimatilpasning er et begreb, der dækker, hvordan en nation forbereder sig på fremtidens ændrede klima. Det kan være alt fra tørkeresistente afgrøder, afledning af vand fra ekstremt nedbør eller gennem diger, der beskytter mod stormfloder. NCKF har udviklet Klimaatlas (www.klimaatlas.dk) for at understøtte klimatilpasningen i Danmark, og erfaringer derfra kan hjælpe andre af verdens lande med at oparbejde et lignende videngrundlag for deres klimatilpasning – blandt andet i Ghana.

DMI deltager i klimasamarbejde
Under Klimakonventionen er landene desuden forpligtet til at udføre klimaforskning og indsamle klimadata. Derfor deltager klimavidenskabelig rådgiver ved DMI, Tina Christensen, også ved COP28.

– Jeg indgår som en del af den danske delegation til forhandlingerne, hvor jeg dækker kerneområderne forskning og dataindsamling. Jeg skal også være med til at sørge for, at budskaberne i FN’s Klimapanels seneste rapport er top-of-mind under forhandlingerne, siger hun.

Sideløbende med forhandlingerne foregår en masse events, debatter og erfaringsudveksling. I den første uge af mødet finder de mere tekniske forhandlinger sted blandt regeringsembedsmænd. I anden uge løftes forhandlingerne op på et højere politisk niveau, når statsoverhovederne ankommer.

Af Niels Halfdan Hansen, DMI Kommunikation
30. november 2023

Viden om vejr og klima

Se alle