Danske vejrhaner i Ghana

DMI skal hjælpe Ghana med et setup til klimaforandringer og tidlige varslinger om farligt vejr. En version af Klimaatlas er under forberedelse, samarbejde om meteorologisk indsats sat i værk og strategisk samarbejde på regeringsniveau under forberedelse. Det grønne diplomati er en kendsgerning – og underskrevet.

Om DMI kan holde kakaopriserne i skak ved at styrke landets mulighed for at forudsige vejr og klima er et åbent spørgsmål. For der er mange brikker, der skal falde på plads, inden Ghana Meteorological Agency (GMET) i samarbejde med landets myndigheder opnår det fulde udbytte af samarbejdet med Danmark.

Teknisk infrastruktur skal spille, videnskabeligt arbejde skal skæres til, og myndighedernes måde at samarbejde på skal files til, så den ene hånd ved, hvad den anden gør.

Og klimaet er allerede ved at ændre sig. Temperaturer stiger, nedbørmønstre ændres og ekstreme vejrhændelser som tørke og oversvømmelser indfinder sig oftere. Både kystområder, de nordlige regioner og savanneområder rammes.

Helt formelt blev en samarbejdsaftale – memorandum of understanding – underskrevet i januar 2024 af direktørerne for de to søstertjenester og Danmarks ambassadør i Ghana.

– Skiftende regeringer skal kunne beslutte og implementere foranstaltninger, der tilpasser landet til såvel vejrets omskiftelighed samt klimaets ubønhørlige forandring for at mindske negative virkninger på befolkning og økonomi. Det kræver viden, rådgivning og et tæt samarbejde på tværs af ministerier og med både privatsektor og civilsamfund, siger Christian Robdrup, international projektleder hos DMI.

Christian Robdrup er som international projektleder bindeled mellem GMET, DMI og udenrigsministeriet. Sidstnævnte har ansvaret for den strategiske investering i udviklings- og vækstøkonomier, hvor man trækker på kompetencer i dansk infrastruktur.

Klimaatlas er trækplaster
Ligesom Klimaatlas er en af hovedattraktionerne, når DMI besøger danske kommuner og myndigheder, så er muligheden for at se klimaforandringernes konsekvenser lokalt også efterspurgt internationalt.

Klimaatlas er klimaforskning og -data bragt i spil. Et tidsmæssigt kalejdoskop, der giver lokale myndigheder adgang til at se, hvordan netop deres område vil tage sig ud i begyndelsen, midten og slutningen af århundredet.

Udviklingen af et klimaatlas for Ghana er en helt konkret klimatjeneste, som vil give beslutningsværktøj til klimatilpasning på distriktsniveau.

– Udvikling af et klimaatlas kræver en stor teknisk-videnskabelig indsats sammen med de lokale slutbrugere. Vi lander ikke nær så detaljeret som i Danmark, men med en ret stor landvinding for at udvikle Ghanas fremtid, siger Mark Payne, der er faglig leder af Klimaatlas hos Nationalt Center for Klimaforskning på DMI.

Langhårede dokumenter
Det overordnede fokus for det samlede projekt er at styrke brug af klima- og meteorologisk data i planlægning af klimatilpasning og i Ghanas tidlige varslingssystemer.

Forarbejdet blev indledt i 2023, og nu er parterne klar til opbygning af kapacitet og kompetencer i Ghana Meteorological Agency inden for tekniske områder og inden for strategisk ledelse og fremme af GMET's klima- og meteorologiske tjenester.

Så klar, at et formelt memorandum of understanding er underskrevet og en styregruppe nedsat, der skal følge projektet de næste tre år.

– GMet leverer i dag traditionelle vejrudsigter, som borgerne har gavn af. I samarbejde med GMet skal DMI arbejde på at forbedre den aktuelle vejrtjeneste, så varsling i de farlige vejrsituationer styrkes og forbedres til gavn for den ghanesiske befolkning, som oplever mærkbar virkninger af klimaforandringerne. Et moderne meteorologisk institut driver også et kompliceret myndighedssamarbejde, der er usynligt for borgerne. Og her skal både strategisk sektorsamarbejde, vejrudsigter og langsigtede regionale klimaforudsigelser i spil for at øge landets robusthed, siger Marianne Thyrring, der er direktør i DMI.

Fakta | DMI og GMet
  • Ghana Meteorological Agency (GMet) og DMI har underskrevet et ‘memorandum og understanding’, der beskriver et treårigt projekt mellem de to meteorologiske tjenester.
  • Formålet er at styrke brug af klima- og meteorologiske data i planlægning af klimatilpasning og i Ghanas varslingssystemer.
  • For at fremme de to områder vil projektet støtte kapacitetsopbygning af GMet inden for tekniske områder, i strategisk ledelse og opbygning af klima- og meteorologiske tjenester.
Fakta | DMI i det grønne diplomati
  • DMI er den danske nationale vejrtjenesteudbyder (Nationalt Meteorological Service, NMS).
  • DMI er også regeringens officielle klimavidenskabelige rådgiver.
  • DMI beskæftiger 358 medarbejdere, herunder 65 operationelle meteorologer og omkring 100 klima- og vejrforskere.
  • DMI har siden 2018 drevet Klimaatlas for Danmark, klimaforskning og data sat i spil. Her kan kommunerne helt ned på lokalt niveau fremskrive klimaudviklingen.
  • Ud over meteorologisk og klimavidenskabelig ekspertise har DMI relevant institutionel ledelse, administrativ erfaring og kapacitet.

Af DMI Kommunikation
4. marts 2024.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle