17 stærke klimaprofiler skal rådgive Nationalt Center for Klimaforskning

Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) ved DMI har nedsat et nyt Advisory Board med 17 klima-kyndige medlemmer, der skal give NCKF en bedre indsigt i samfundets tendenser, udfordringer og behov. Dialogen med medlemmerne kan også danne grobund for nye partnerskaber, samarbejder og forskningsområder til gavn for samfundet.

De 17 medlemmer i NCKF Advisory Board  kommer fra universiteter, kommuner, ministerier, virksomheder og uafhængige forskningsinstitutioner. De er udpeget for en 2-årig periode, og ledes af forperson Katrine Krogh Andersen fra Københavns Universitet.

Advisory boardets rådgivning skal sikre, at NCKF´s forskning, viden og data giver mest mulig værdi for samfundet. Medlemmerne bidrager med indsigt og perspektiver om samfundets behov for at forstå klimaændringer i Danmark, Nordatlanten, Færøerne, Grønland, Arktis, Antarktis, Afrika – og det globale klima. Arbejdet kan danne grobund for nye partnerskaber, samarbejder og forskningsområder til gavn for samfundet.

-Jeg er utroligt glad for, at blive rådgivet af et nyt advisory board med så stærke kompetencer og så stor faglig diversitet. Jeg er sikker på, at de kommer til at yde et meget vigtigt bidrag til vores arbejde i NCKF, ikke mindst når det gælder udvikling af nye partnerskaber og styrkelse af formidlingsindsatsen. Jeg ser derfor meget frem til gode diskussioner og det videre samarbejde med advisory boardet, siger Adrian Lema, chef for Nationalt Center for Klimaforskning

Fredag den 26. januar trådte medlemmerne af NCKF Advisory Board sammen for første gang. Medlemmerne blev på det første møde introduceret til NCKF’s arbejde og nye strategi ligesom der var tid til at diskutere bl.a. klimakommunikation og tværfagligt samarbejde.

-Mens vi har meget fokus på de fysiske klimaforandringer, skal vi i stigende grad samarbejde på tværs for at belyse konsekvenser og muligheder for at handle i samfundet. Og vi skal have fokus både på rådgivning af regeringen, hjælp til landets kommuner og andre beslutningstagere – høj som lav. Det får vi nu fantastisk god hjælp til, siger Adrian Lema.

FAKTA | Om Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF)
  • NCKF ved DMI blev etableret januar 2020 med det formål at forske i og formidle viden om klimaforandringer og deres konsekvenser for mennesker og natur i rigsfællesskabet.
     
  • NCKF understøtter DMI’s arbejde som regeringens klimavidenskabelige rådgiver, jf.- klimalovens §9.
  • NCKF’s forskning spænder bredt og fokuserer særligt på anvendelig klimaviden til det danske samfund og emner relateret til Rigsfælleskabet, Polarforskning og globale klimamodeller.
  • NCKF samarbejder med danske universiteter og myndigheder samt med en lang række videninstitutioner i hele verden gennem nationale og internationale forskningsprojekter, samarbejdsaftaler og fælles ph.d.-studerende.
FAKTA | Om NCKF Advisory Board
  • NCKF Advisory Board er sammenlægning af det tidligere Rådgivende Udvalg og Videnskabeligt Panel. 
  • NCKF Advisory Board har både nye medlemmer samt en række gengangere fra tidligere udvalg.
  • Medlemmer er udpeget for en to-årig periode, og ledes af forperson Katrine Krogh Andersen fra Københavns Universitet.
  • NCKF Advisory Board mødes to til tre gange om året.

Af DMI Kommunikation
30. januar 2024

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle