Flest tørkedøgn mod øst

Fordelingen af regn i april, hvor Bornholm fik mindst og Jylland mest, slår igennem på længden af tørken i dag

Bornholms Brandvæsen indførte lørdag 10. juni 2023 et forbud mod afbrænding, der indtil videre strækker sig frem til 24. juni.

Beslutningen skyldes en væsentlig forhøjet risiko for brande på hele Bornholm – fraværet af vand afsløres tydeligt på hhv. brandfare.dk og dmi.dk/torkeindeks.

Tørken breder sig i Danmark, og det gennemsnitlige tørkeindeks for landet nåede lørdag 10. juni op på knastørre 10,0 på tørkeskalaen, der går fra 0, hvor jorden er mættet med vand, til 10, hvor jorden er helt udtørret.

Zoomer vi ind på danmarkskortet 2023 afsløres store regionale forskelle i, hvor mange tørkedøgn der har været. Man kan tydeligt se, at jo længere østpå man kommer, des flere tørkedøgn har der været. Et tørkedøgn er defineret ved, at tørkeindekset er lig med eller større end 9.

Bornholms Regionskommune har allerede haft mellem 27 og 28 tørkedøgn, mens man i Syd- og Sønderjylland kun har oplevet mellem 4 og op til 15 dage.

Forklaringen på de nuværende tørkeforskelle hen over landet skal hovedsaglig findes i nedbørsforholdene i april, hvor Bornholm kun fik ganske lidt regn, mens dele af Jylland målte over 80 mm nedbør.

Ni tørkedøgn
Hele Danmark har oplevet 14 tørkedøgn i træk; altså 14 døgn, hvor tørkeindekset i gennemsnit for hele landet er lig med eller større end 9.

Årets tidlige tørke kan i perioden fra 2005 til nu, hvor DMI har udarbejdet tørkeindeksdata, kun sammenlignes med to år, nemlig 2008 og 2018.
I 2008 blev det samlede antal tørkedøgn 29, mens 2018 endte med hele 58 tørkedøgn, inden sommeren var omme.

OBS. Bemærk, at beregningen af tørkeindeks for 2019 og frem midlertidigt baserer sig på andre fordampningsdata end indekset fra 2018 og bagud.

Læs mere her.

Fakta | Forskellige typer af tørke

Meteorologisk tørke:  Det kaldes meteorologisk tørke, hvis der forekommer længere perioder med nedbør under det normale.

Agrikulturel tørke eller landbrugstørke: Agrikulturel tørke forekommer, når landbrugets afgrøder påvirkes af tørken. Dvs. hvor kombinationen af lidt nedbør og stor fordampning tørrer jorden kraftigt ud. DMI’s tørkeindeks kan bruges som indikator for udbredelsen af agrikulturel tørke.

Hydrologisk tørke: Hydrologisk tørke er den mest alvorlige tørkeform og kan opstå efter langvarig tørke, hvor vandreservoirer i form af grundvand og søer påvirkes.

DMI Kommunikation
13. juni 2023

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle