Vejrsatellitter har 50-års jubilæum

Satellitter har mange funktioner. Én af de vigtigste er at levere opdaterede informationer om atmosfæren og oceanet til brug for meteorologer og oceanografer, der laver daglige udsigter for vejret og havet. Men satellitternes arbejde har utallige andre funktioner. I dag den 17. juni markeres det, at satellitter har bidraget til vejr- og klimaforskning i 50 år.

Satellitterne leverer synlige billeder af skyer og vejrsystemer, der fra stor afstand dækker hele jorden og som meteorologerne dagligt bruger for at skabe sig overblik over vejsystemerne på stor og mindre skala, fx af tropiske orkaner og stormlavtryk. Nogle satellitter befinder sig permanent over ækvator, de såkaldte geostationære satellitter, og andre kredser i baner over syd- og nordpolen, de såkaldte polære satellitter. Udover at levere synlige billeder af vejrsystemerne, så leverer satellitterne også et væld af data i ikke-synlige frekvensbånde, der fortæller om atmosfærens temperatur, fugtighed, vind, om der fx er vulkansk aske i atmosfæren, som fly skal passe på, eller om vandstanden i oceanet.  Disse data indgår løbende i fx vejrmodeller og er nødvendige for, at de kan levere præcise vejrprognoser.

Det at udvikle og opsende meteorologiske satellitter er en meget bekostelig affære. Det foregår derfor i store konsortier, der for Europas vedkommende involverer de flest europæiske lande. I Europa står EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) for udviklingen og driften af de europæiske meteorologiske satellitter.  Tilsvarende opsender og driver fx USA, Japan og Kina også en række meteorologiske satellitter.
For at sikre, at alle disse satellitter supplerer hinanden bedst mulig, befinder sig i baner eller på positioner over ækvator, der hele tiden sikrer optimal dækning af jorden, at data kan deles frit, er let tilgængelige og i ens formater, så foregår der også et stort internationalt koordinationsarbejde. Dette internationale koordinationsarbejde startede i 1972 med opsendelsen af de først meteorologisk satellitter og foregår i det, der hedder Koordinationsgruppen for Meteorologiske Satellitter (CGMS – Website – The Coordination Group for Meteorological Satellites (cgms-info.org)), som nu kan fejre sit 50 års jubilæum med stor succes.

Af Ole Krarup Leth, Souschef ved Nationalt Center for Klimaforskning
DMI Kommunikation
17. juni 2022.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle