Tidevand for Danmark, Grønland og Færøerne frem til 2023

DMI’s filer med tidevand er blevet opdateret og dækker frem til 2023. Igen i år er antallet af lokaliteter med beregnede tidevand øget. I Grønland er der kommet seks nye stationer til, mens der er tilføjet tre nye stationer til den danske liste. Derudover er det beregnede tidevand blevet en my mere præcist.

DMI beregner hvert år tidevandstabeller for danske, færøske- og grønlandske farvande. Nu er tabellerne for 2023 klar, mens tabeller for 2022 er blevet opdaterede, og nye lokaliteter er kommet til. Således kan vi i år præsentere i alt 187 stationer med tidevandsprædiktioner fordelt på 100 danske, 76 grønlandske og 11 færøske lokaliteter.
 

Mere præcise beregninger af tidevandet
Fælles for alle nye tidevandsanalyser er, at de er blevet en anelse mere præcise end tidligere beregninger.

Den øgede præcision skyldes primært, at kriterierne for, hvornår beregnede bidrag fra sol og måne kan accepteres, er ændret, baseret på genberegninger af et stort antal gamle og lange tidsserier.

Disse gamle serier er yderligere blevet findelt i mindre tidsintervaller af et års varighed. Ved at sammenligne disse er kriterierne optimeret.

Det har ført til, at der tages højde for flere bidrag til tidevandet, og at fremskrivningerne er blevet en anelse mere præcise. Det er dog næppe noget den almindelig bruger vil lægge mærke til, men få centimeter og få minutters forskel har også sin berettigelse.


Tre nye stationer i danske farvande
For de danske farvande er der kommet to nye stationer til i Skælskør Fjord, samt én i Korsør Fiskerihavn.

Den nye station i Korsør Fiskerihavn forventes at repræsentere forholdene i Storebælt bedre end den eksisterende længere inde i byen, mens de to nye målere ved Skælskør Fjord bidrager med vandstandsinfo i et område, hvor DMI ikke før har kunnet tilbyde tidevandsprædiktioner.
 

Seks nye stationer i grønlandske farvande
For de grønlandske farvande er antal lokaliteter med beregnet tidevand øget med seks stationer: tre ved Diskobugten, samt en i hhv. Godthaabsfjorden, Fiskenæsset Fjord og Ikkafjorden.


De fire førstnævnte grønlandske stationer er baseret på vandstandsdata indsamlet af søopmålingen i Geodatastyrelsen (GST) i 2021 ved Diskobugten samt i 2010 i Godthaabsfjorden. Analyserne ved Fiskenæsset Fjord samt Ikkafjorden er baseret på vandstandsmålinger indsamlet af HydroCharting i 2020 og 2021.

Samtlige tidevandsprædiktioner findes med reference til middelvandstanden, hvilket er efterspurgt af flere brugere. Dette er en mere naturlig reference end den officielle reference til det laveste astronomiske tidevand, hvis man hurtigt skal vurdere om det er høj- eller lavvande samt niveau i forhold til ’normal’.

Du finder tidevandstabellerne her

Af oceanograf Mads Hvid Ribergaard og Herdis Preil Damberg, DMI Kommunikation
11. marts 2022.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle