Hvor meget regnede det, da dæmning under jernbane forsvandt?

Fredag den 26. august blev det indre Jylland ramt af et regnvejr af dimensioner. Det gik særdeles voldsomt for sig nær Kibæk, hvor regnen var så kraftig, at den skyllede en jernbanedæmning væk under skinnerne. DMI har ved hjælp af en radaranalyse estimeret, at der faldt ca. 135 mm regn ved dæmningen – og i et område ca. 3 km nordøst for Sdr. Felding helt op mod 200 mm.

Regnen piskede ned, da kold luft mødte varm luft og dannede en koldfront over Jylland fredag den 26. august 2022.

Ved jernbanedæmningen 3 km sydvest for Kibæk, som er en lille stationsby i Region Midtjylland ca. 13 km sydvest for Herning, stod det snart klart, at regnen her var noget ud over det sædvanlige. Den kraftige regn havde bogstavlig talt skyllet jernbanedæmningen væk, og efterladt togskinnerne hængende i luften!

Spørgsmålet om, hvor kraftigt regnvejret havde været, meldte sig hurtigt, men svaret var langtfra enkelt at besvare, da DMI ikke har nogen officiel regnmåler ved jernbanen.

Regn med radar
Derfor har DMI lavet en såkaldt radaranalyse, hvor man vha. data fra vejrradarer kan estimere, hvor meget regn, der er faldet på steder uden nedbørmålestationer.

- Radaranalysen peger på, at der omkring jernbanedæmningen ved Kibæk er faldet overordentlig store regnmængder med periodevis meget høje regnintensiteter, siger Flemming Vejen, der er radar- og nedbørsspecialist på DMI.

Flemming Vejen fortsætter:

- Omkring dæmningen er der faldet ca. 135 mm regn og opstrøms endnu mere, nogle steder op mellem 140 og 150 mm. I dele af området tæt på dæmningen har intensiteten konstant været over skybrud i lidt over to timer, og maksimumintensiteten ved lokaliteten nåede ca. 53 mm på en halv time ifølge radarberegningerne. Der har altså været mere end tredobbelt skybrud i en halv time, og dobbelt skybrud i en halv til en time omkring lokaliteten.

Sammenligninger mellem nedbørmålingerne og de radarberegnede regnmængder viser, at de stemmer ganske godt overens.

Ingen officielle målinger (dvs. med en DMI-autoriseret regnmåler) kan desværre dokumentere regnmængden, men to private nedbørmålinger ved Sdr. Felding 11 km sydvest for Kibæk viser hhv. 192 mm og 214 mm. Bemærk, at DMI ikke kender til disse målingers kvalitet, men de giver et bekræftende fingerpeg om store regnmængder på dagen.

- Radarberegningerne for området nær de to målinger viser hhv. 130-170 mm og 161-184 mm. Der kan være forskellige måletekniske og meteorologiske forklaringer på, at radaranalysen ikke stemmer 100 procent overens med de private målinger, men uagtet forskellene er der en tydelig indikation på, at der er faldet usædvanlig store regnmængder, afslutter Flemming Vejen.

Ny nedbørrekord?
Danmark absolutte nedbørrekord for et døgn lyder på 168,9 mm målt den 8. juli 1931 kl. 08 til den 9. juli 1931 kl. 08 ved Marstal på Ærø.

Med en potentiel nedbørmængde på op til svimlende 184 mm skal der ikke megen hovedregning til at stille det næste spørgsmål: Har vi fået en ny nedbørrekord?

Det korte svar er nej.

- Det sker med jævne mellemrum, at der måles nedbørværdier på f.eks. privatejede nedbørmålere eller gennem radaranalyse, der er højere end de officielle nedbørrekorder i Danmark, men disse målinger og estimater kan ikke anderkendes som officielle, forklarer DMI’s klimatolog Mikael Scharling og fortsætter:

For at en nedbørrekord kan blive officielt anerkendt, skal den være målt på en nedbørstation, der er godkendt eller ejet af DMI. På den måde sikrer vi os, at målingerne er troværdige og valide både nationalt og internationalt, da udstyret bliver serviceret og kalibreret af DMI’s teknikere – og løbende bliver kvalitetssikret af DMI's klimatologer.

Læs mere: Fremtidens klima skruer op for skybrud

Af DMI Kommunikation
8. september 2022

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle