Stærk profil bliver videnskabelig leder af Danmarks Nationale Center for Klimaforskning

Oversvømmelser, skybrud, hedebølger… fremtidens klima bliver mere ekstremt. Den anerkendte professor Eigil Kaas, skal nu stå i spidsen for at gøre os klogere på vores klima, når han den 1. marts 2021 tiltræder som ny videnskabelig leder af Nationalt Center for Klimaforskning hos DMI. For klimaforskning er en grundsten, når vi skal finde løsninger til, hvordan vi tilpasser os fremtidens klima med hyppigere voldsomme vejrhændelser.

Den anerkendte klimaforsker Eigil Kaas, som er professor ved Niels Bohr Instituttet (NBI) på Københavns Universitet, bliver videnskabelig leder af Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF). NCKF forsker, samler viden og knytter klimaforskning i rigsfællesskabet sammen gennem forskningssamarbejder på tværs af universiteter, videninstitutioner, styrelser og beslutningstagere. Og det er det samarbejde, den erfarne klimaforsker nu kommer til at stå i spidsen for.

”Jeg glæder mig til at bidrage til en styrket dansk klimaindsats. Klimaforskning er en grundsten, når det handler om, hvordan vi skal forebygge klimaforandringer og forberede os på fremtidens mere ekstreme klima – det er vigtigt i en virkelighed med stigende havvand og hyppigere voldsomme vejrhændelser. Nationalt Center for Klimaforskning forener videnskabelige kræfter fra flere universiteter og institutioner og kan på den måde give et solidt grundlag for klimaløsninger til gavn for os alle – og her ser jeg frem til at bidrage med min viden og mit store netværk,” siger Eigil Kaas.

Nationalt Center for Klimaforskning er sat i verden for at skabe lokal og konkret viden om, hvordan klimaforandringerne vil påvirke rigsfællesskabet i de kommende årtier. Og med Eigil Kaas som ny mand ved rorpinden er NCKF godt på vej.

”Vi er utroligt glade for at få Eigil Kaas med ombord. Vi vil give beslutningstagere og borgere det bedst mulige grundlag til at imødegå klimaforandringerne, og med Eigil Kaas får vi en kapacitet uden sammenligning inden for viden om vejr og klima i både det danske og internationale forskningsmiljø. Eigil Kaas’ netværk er desuden en force i vores store ønske om samarbejde med andre forskningsmiljøer,” siger Marianne Thyrring, direktør ved Danmarks Meteorologiske Institut.   

DMI og NBI har indgået en samarbejdsaftale, så Eigil Kaas parallelt fortsætter som professor ved NBI. Dette er vigtigt både for forskningssamarbejdet og for uddannelsen af danske klimafysikere og meteorologer, hvor Eigil har spillet en hovedrolle i de seneste 15 år. Han kan således assistere nye lærere med undervisningsmateriale, vejlede studerende og sikre tæt forbindelse mellem NCKF og universiteterne.

Eigil Kaas er ikke ubekendt med DMI. Han blev første gang ansat som ung studenter-programmør i 1982 og forlod først DMI i 2006 efter i årrække at have været leder inden for DMI’s klimaforskning. Eigil Kaas har igennem alle årene siden da haft et tæt samarbejde med DMI’s forskere.

Eigil Kaas tiltræder stillingen som videnskabelig leder af NCKF den 1. marts 2021.

Fakta om Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF)

I forbindelse med forskningsreserven gældende for 2021 blev der afsat 39,4 mio. kr. til at fortsætte og styrke Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) og overvågning af Grønlands indlandsis.

Uddrag af aftaleteksten:

NCKF kan understøtte en effektiv og bæredygtig klimatilpasningsindsats og bidrage til den globale viden om klimaforandringerne særligt omkring Arktis og Antarktis.

NCKF skal forske, samle viden og knytte klimaforskning i rigsfællesskabet sammen gennem forskningssamarbejder på tværs af universiteter, videninstitutioner, styrelser og beslutningstagere.

NCKF skal understøtte og styrke DMI's rolle som klimavidenskabelig rådgiver.

Centret vil kunne fokusere på:

  • klimaforandringer i Arktis og Antarktis herunder systematisk indsamling af lange tidsserier af klimaobservationer
  • klimaforandringer og ekstremt vejr i Danmark
  • konsekvenser af klimaforandringerne, herunder oversvømmelser
  • støtte den grønne omstilling, f.eks. i forbindelse med udnyttelse af vind- og solenergi
  • styrket nationalt samarbejde, bidrag til internationale samarbejder (f.eks. IPCC) og formidling

NCKF’s forskning vil have fokus på de mest kritiske klimaindsatsområder, hvor der er et særligt behov for at udvikle ny viden og forbedre klimafremskrivninger, og på at udfylde væsentlige huller i den internationale viden om klimaforandringer.

Partierne noterer sig i bevillingsskrivelsen, at arbejdet ved DMI foregår i samarbejde med en lang række nationale og internationale partnere. Hjemtaget af internationale forskningsmidler øger den samlede forskningsvolumen i regi af centret.

Af Anja Fonseca
26. februar 2021

Kontakt Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle