DMI fornyer millionkontrakt med EUMETSAT

Danmarks Meteorologiske Institut har netop indgået en kontrakt til knap 40 millioner kroner (5,2 mio. €) med den europæiske meteorologiske satellitorganisation EUMETSAT. Aftalen medvirker til at styrke vores viden om vejr og klima.

I de næste fem år skal DMI fungere som en såkaldt ROM SAF (ROM står for Radio Occultation Meteorology og SAF for Satellite Application Facility). Kontrakten løber over fem år med start i 2022 til 2027.

 

Styrker vores viden og vejr og klima

Når forskere skal forstå, hvordan klimaet forandrer sig, er satellitter en uundværlig del af værktøjskassen. Mens vi let kan måle temperaturen på jorden, er det svært i den øvre del af atmosfæren. Derfor er DMI’s kontrakt godt nyt for klimavidenskaben.

 

Radio-okkultationsmetoden (RO) er med omkring 20 år på bagen et forholdsvis nyt redskab, der netop gør brug af satellitter og som udgør et stadig vigtigere grundlag inden for meteorologien og klimaforskningen.

Med RO-data kan vi nemlig lave klimatidsserier og få en bedre forståelse af mekanismerne bag den globale opvarmning, da RO-metoden kan måle temperaturen med stor nøjagtighed i den øvre del af atmosfæren.

 

Data fra EUMETSAT's ROM SAF og andre RO-processeringscentre bruges desuden i mere eller mindre alle de globale vejrmodeller, der danner grundlag for de vejrudsigter, som alverdens meteorologiske institutter laver.

I spidsen for SAF’en

DMI får som leder af ROM SAF’en til opgave at videreudvikle, bearbejde og distribuere målinger fra eksisterende og kommende radio-okkultationsinstrumenter, der blandt andet findes på EUMETSAT's Metop-satellitter.

SAF'er er lokale videncentre - typisk placeret ved nationale meteorologiske institutter i Europa - der udfører visse af EUMETSAT's drifts- og udviklingsopgaver. EUMETSAT ser en fordel i at lade nogle af organisationens funktioner udføre decentralt, da man på den måde kan udnytte samdriftsfordele ved at henlægge højt specialiserede opgaver til eksisterende forsknings- og driftsmiljøer, der har specialiseret sig i det pågældende fagområde (et såkaldt center of excellence).

Faktaboks | EUMETSAT

  • EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) er den fælles-europæiske organisation for operationelle vejrsatellitter og er beliggende i Darmstadt, syd for Frankfurt i Tyskland.
  • De fleste lande i Europa er medlemmer af EUMETSAT.

Faktaboks | SAF (Satellite Application Facilities)

  • Der findes 8 SAF’er med hvert deres fokusområde.
  • SAF’erne er decentrale processeringsenheder og udviklingscentre under EUMETSAT.
  • Gennem SAF’erne udnyttes ekspertise i medlemslandene.
  • Konceptet med SAF’erne startede i slut 1990’erne.

Faktaboks | ROM SAF (Radio Occultation Meteorology Satellite Application Facility)

  • ROM SAF har fokus på, at de såkaldte radio-okkultationsmålinger (RO-data) bidrager til, at man udnytter disse data optimalt og får mest mulig information ud fra disse målinger.
  • RO-data bidrager inden for tre hovedområder: NWP (Numerical Weather Prediction), klima, og rumvejr.

Læs mere om EUMETSAT, ROM SAF og de andre SAF’er her:

Læs mere om SAF her.

Læs mere om ROM SAF her.

Læs mere om EUMETSAT her.

Kent Bækgaard Lauritsen, projektleder for ROM SAF
Anja Fonseca, DMI Kommunikation
28. september 2021.

Viden om vejr og klima

Se alle