Vækstsæson, vand og vind – Klimaatlas udvides med ny viden

DMI’s Klimaatlas, som kommer med konkrete bud på fremtidens klima i Danmark, skal udvides i år. Der tilføjes blandt andet ny viden om fremtidens vandstand, vækstsæsoner og vindforhold. En tæt dialog med ekspertbrugerne af Klimaatlas skal sikre, at slutproduktet bliver til størst mulig gavn for samfundet.

Klimaatlas beskriver fremtidens klima i Danmark og henvender sig i høj grad til de brugere, der arbejder med klimatilpasning.

Klimaatlas skal i år udvides med flere nye opgørelser for nedbør, temperatur og vandstand. De nye opgørelser kaldes for ’klimaindikatorer’, da de fortæller noget om, i hvilken retning klimaet bevæger sig.

Det er vigtigt, at de nye klimaindikatorer rammer brugernes behov, og derfor holder DMI løbende workshops.

Se listen med forventede kommende klimaindikatorer i 2020 her. 

Workshop med fokus på nye klimaindikatorer

I sidste uge blev der holdt teknisk workshop på DMI. Her mødte en bred vifte af ekspertbrugere op fra en række organisationer, som beskæftiger sig med klimatilpasning.

’Det er altafgørende, at vi er i tæt dialog med dem, der reelt bruger Klimaatlas. Vi har derfor valgt løbende at invitere forskellige organisationer, som er i berøring med klimatilpasning, til workshops på DMI. På den måde sikrer vi os, at de rigtige valg træffes allerede fra start,’ forklarer vicedirektør Anne Højer Simonsen på DMI. 

Ny viden om fremtidens vandstand, vækstsæson og vindforhold er på trapperne

De nye klimaindikatorer fortæller noget om fremtidens klima ved fx at kigge på fordelingen af hedebølger, solindstråling, fordampning, frostdøgn og vindforhold.

Klimaindikatorerne kan tegne et billede af fremtidens klima. Får vi fx flere eller færre storme i fremtiden – og hvilken retning vil de komme fra? Hvordan bliver vækstsæsonen, og hvor højt vil vandet stå under sjældne stormfloder som 100-årshændelser?

De nye klimaindikatorer ventes klar ved udgangen af 2020, men allerede til sommer forventes ny viden om nedbør og tørke.

Find Klimaatlas her.

Af Anja Fonseca
9. marts 2020

Kontak Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle