Januar 2020: Rekordvarm, våd og solfattig

Januar blev en rekordvarm måned. Den gennemsnitlige temperatur landede på 5,5 grader, og hermed blev den tidligere varmerekord på 5,0 grader fra januar 2007 slået godt og grundigt. Måneden var desuden relativt våd, mens solen kun gæstede os i beskedne 36 timer.

Varm, varmere, varmest. Ja, januar var i klimatologisk forstand en særlig måned. Få en hurtig status over januar 2020 her.

 

Ny temperaturrekord

Måneden udmærker sig især ved fraværet af kulde og sne, og vejret har langt hen ad vejen føltes som efterårs- eller forårsvejr frem for vintervejr. Luften var faktisk så mild over Danmark, at det blev til en ny rekord for højeste gennemsnitstemperatur i en januar siden målingernes start i 1873.

’Januar i år endte ud med en gennemsnitstemperatur på hele 5,5 grader, og det var pænt over den tidligere varmerekord, som lød på 5,0 grader fra 2007 – så vi kan roligt konstatere, at januar var særdeles varm,’ fortæller klimatolog Mikael Scharling.

Mere nedbør end normalt

Varme og vandpytter har desuden hængt godt sammen denne måned, hvor flere fronter har passeret landet med regn og byger fra tid til anden.

’Vi har fået 76,8 mm nedbør, altså lidt mere end normalt for en typisk januar. Det var dog slet ikke nok til at slå rekorden for den mest nedbørrige januar på hele 123 mm – en rekord der sjovt nok også blev sat i 2007 lige som den gamle temperaturrekord,’ forklarer Mikael Scharling.

Hvad er klimanormaler?

Hver måned, hver sæson og hvert år gøres vejret op i Danmark. Hvor varmt har det været, hvor meget nedbør er der faldet, hvor meget har solen skinnet? Ud fra disse opgørelser beskrives det danske klima som et gennemsnit af vejret indenfor 30-årsperioder, det vi kalder for ’klimanormaler’.

Hele verdens meteorologiske institutter udarbejder 30-års klimanormaler.

Klimanormaler bruges som reference til at sammenligne ændringer i klimaet fra tidligere perioder til i dag og det forventede fremtidige klima.

For at kunne sammenligne værdier over hele verden i samme periode er det internationalt aftalt, at normalværdier for årene 1901-30, 1931-60, 1991-2020 beregnes i alle lande.

 

 

Solen var en sky sag

På trods af regnfyldte skyer, har solen nu også skinnet i januar. Vejret har vekslet, som det ofte gør i en vestenstrømning, med frontpassager efterfulgt af opklaringer med lidt sol og byger.

’Januarsolen har været en relativt sjælden gæst. Vi sluttede måneden med 36,1 timers sol, og det er til den solfattige side. De nyeste tal fortæller, at vi kan forvente 53 timers solskin i løbet af måneden, og det er vi langt fra’ afslutter Mikael Scharling.

Den milde luft har i øvrigt også betydet, at DMI slet ikke har registret nogle dage med snedække i Danmark i januar. Nedbøren er derfor mestendels faldet som ordinær regn, hvilket mere vækker minder om efterår frem for vinter.

Find klimadata for Danmark, Færøerne og Grønland i vores vejrarkiv her.

Se hvordan februarvejret arter sig her.

Ny klimanormal

DMI har i mange år sammenlignet månedstallene med det klima, der var almindeligt i perioden 1961-90. I år er særlig, da det er sidste år i den nye klimanormalperiode, der går fra 1991 til og med 2020. DMI vil året igennem løbende udarbejde foreløbige værdier for den nye normalperiode, og derfor sammenlignes månedstallene også med den nye periode.

Læs mere om den nye normal her.

 

Viden om vejr og klima

Se alle