Arktis: Status for is-sæsonen i 2020

Sæsonens vigtigste resultater for Grønlands indlandsis og den arktiske havis opsummeres i den aktuelle sæsonrapport på den danske Polar Portal. Læs hovedbudskaberne her.

DMI’s forskere i havis og klima overvåger den grønlandske indlandsis og havisen i Arktis. Efter en hård sommer, der især har tæret på havisen, er frosten nu sat ind, og det er tid til at gøre status. Hovedkonklusionen er, at i 2020 skriver sæsonen i Arktis sig ind i rækken af meget varme år. Graver vi et spadestik dybere sammen med DMI’s klimaforsker Martin Stendel er der flere nuancer.

”Først og fremmest har havisen i Arktis lidt under en usædvanlig langvarig hedebølge i Sibirien, og flere gange i løbet af året har udbredelsen af havis været rekord lav for årstiden. Inden frosten satte ind i slutningen af oktober kom havisudbredelsen på en klar andenplads af år med laveste havisudbredelse.” fortæller Martin Stendel, der har det overordnede ansvar for Polar Portal.

Observationer af isens udbredelse viser, at arealet af den arktiske sommerhavis siden slutningen af 1970’erne er faldet årligt med ca. 94.000 km2 i gennemsnit, altså mere end det dobbelte af Danmarks landareal.

”Der er år med mere eller mindre havis, men set over flere år, så daler arealet af havisen konsekvent, og i år har været en ekstraordinær sæson på grund af ekstrem varme i Sibirien.”

Det samme gælder for Indlandsisen. Alt afhængigt af vejret er der år, hvor isen taber mindre is end andre, men hvert år taber indlandsisen masse, og 2020 var ingen undtagelse.

”Modsat til havisen har Grønlands indlandsis haft en mere gennemsnitlig sæson. Iskappen har som alle andre år i dette århundrede tabt masse. Men i år er tabet på 152 gigaton is og dermed har afsmeltningen ikke været helt så slem som fx sidste år, hvor Indlandsisen tabte 329 gigaton is. I år var en relativt stor andel af afsmeltningen fra kælvning af gletsjere. Til gengæld har isen tabt mindre masse fra det vi kalder ”run-off” - altså almindelig afløb af smeltevand fra isen.” forklarer Martin Stendel om Indlandsisens sæson.

Sæsonrapportens hovedbudskaber i bullits:

 • Rekordvarmt i det østlige Arktis, specielt i Nordøstsibirien
  Figur 1 viser, at det har været ekstremt varmt i Sibirien i november, men generelt har 2020 været usædvanlig varm. Varmen har ført til meget lidt havis, sen tilfrysning og en endnu mere ekstrem lav udbredelse i november.
   
 • Nord for polarcirklen blev der sat temperaturrekord i Verkhoyansk, hvor temperaturen nåede op på 38°C d. 20. juni 2020.
   
 • Næstlaveste havis-minimum i 40 år. Laveste havisudbredelse er fortsat i 2012, mens 2020 endte på en sikker andenplads. I løbet af året har der dog været rekordlav udbredelse for årstiden både i juli og oktober.
   
 • Halvdelen af isen i Arktis er forsvundet nu i sammenligning med for 40-50 år siden.
   
 • Sæsonen i Grønland har været nogenlunde normal, men med forholdsvis stort is-tab via. kælvning af isbjerge.
   
 • Havisudbredelsen var i særdeleshed lav langs den sibiriske kystlinje, hvor Nordøstpassagen var isfri - eller næsten isfri fra juli til oktober.

 

Find hele opgørelsen på Polar Portal (polarportal.dk), som er et samarbejde mellem DTU- Space, DTU-Byg, GEUS og DMI, og en platform, hvor der formidles om nyeste observationer og viden om Arktis.

22. december 2020.
Af Herdis Preil Damberg

Kontak Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle