Grønne dilemmaer, Klimaatlas og en Indlandsis i ubalance

Til Kulturnatten fredag deltager DMI´s direktør Marianne Thyrring i et debatpanel om de grønne dilemmaer, vi står over for set med klimabriller. Eksperter fra DMI vil derudover fortælle om klimamodeller, det nye Klimaatlas og Indlandsisens tilstand.

DMI er en del af Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, og DMI´s bidrag til Kulturnatten afholdes derfor i departements bygning på Holmens Kanal 20.

Du kan læse mere i linket herunder, hvor der også er et link til det konkrete program.

https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2019/okt/kulturnat-i-klima-energi-og-forsyningsministeriet/

Få dine grønne hverdagsdilemmaer til debat

Skal det menneskeskabte bidrag til den globale opvarmning bremses, kræver det en ændring i vores individuelle adfærd og livsstil. Derudover skal der samarbejdes både nationalt og på tværs af landegrænserne. DMI´s Direktør, Marianne Thyrring, er fra 19:45-20:45 en del af ”Det Grønne Monopol”, hvor danskerne indleverede grønne hverdagsdillemmaer, som her tages op til debat. Har man et dilemma, man ønsker vendt, skal det indleveres i en dertil indrettet bod mellem kl. 18 og 19.

Billede af DMI´s direktør, Marianne Thyrring, og DMI´s vicedirektør, Anne Højer Simonsen på en tandem

En tandem er et klimavenligt transportmiddel, hvor samarbejde er vigtigt. Trædes der hårdt i pedalerne af alle på cyklen, kan man i fællesskab nå hurtigt frem til sit mål. På dette billede uden for DMI, ses forrest DMI´s direktør, Marianne Thyrring, og bagerst DMI´s vicedirektør, Anne Højer Simonsen.

Mød klimaforskere til kulturnatten

Til kulturnatten har du mulighed for at høre om Grønlands Indlandsis,  det forventede fremtidige klima, og om klimamodeller generelt. Der vil også være aktiviteter vedrørende DMI´s nye Klimaatlas, klimaforandringer på Grønland, havniveau-ændringer, havisen i Arktis og meget mere.

DMI deltager med to klimaforskere til kulturnatten, Ruth H. Mottram og Rasmus Anker Pedersen. Du kan læse mere om deres forskningsområder i de to link herunder.

http://research.dmi.dk/staff/all-staff/rum/

http://research.dmi.dk/staff/all-staff/rap/

Rasmus Anker Pedersen holder et foredrag om klimamodeller og fremtidens klima, mens Ruth H. Mottram har en stand om Grønland. Derudover har projektlederen for DMI´s Klimaatlas, Alan Sørensen, også en stand, hvor han forklarer om det nye produkt.

Baggrund om Indlandsisen

Indlandsisen dækker ca. 80 % af Grønlands areal og rager på sit højeste punkt lidt over 3200 m op over havets overfladen. Der er ca. 2.900.000 km3 frosset vand bundet i iskappen, og smeltede det hele, ville den globale vandstand stige med omkring 7 m.

En model af isens massebalance viser, at mængden af sne er steget med 12-20 % siden 1840. Men samtidigt anslås mængden af smeltevand til at være steget med ca. 60 %, og massetabet fra kælvende gletsjere er steget med omkring 40 %. Derfor taber Indlandsisen samlet set mere masse end den modtager, og bidrager til et stigende havniveau.

Bidraget til den globale havniveau-stigning fra Indlandsisens massetab sker dog langsomt. Der er tale om små stigninger generelt på under 1 mm om året, men processen synes at være accelereret i nyere tid.

Se et eksempel i linket herunder:

http://polarportal.dk/groenland/masse-og-hoejdeaendring/

Læs mere om Grønlands Indlandsis her:

http://polarportal.dk/groenland/viden-om-groenlands-indlandsis/

Af Jesper Eriksen

10. oktober 2019

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle