Havet stiger hurtigt i ny amerikansk klimarapport

Ny rapport fra amerikanske NOAA hæver den mest sandsynlige havstigning i det 21. århundrede og understreger behovet for koordineret indsats

Det amerikanske meteorologiske og oceanografiske institut, NOAA, har netop udsendt en rapport om fremtidens vandstand. Rapporten skruer op for tempoet i den globale havstigning, fortæller oceanograf ved DMI, Kristine S. Madsen.

"Tallene er lidt højere, end vi er vant til. Det fangede min opmærksomhed, at rapporten betegner en stigning på 1 meter i år 2100 som 'moderat', det engelske 'intermediate'", siger hun.

Opdaterer IPCC-tal

Kristine S. Madsen holder sig normalt til tallene fra FN's klimapanel IPCC, når hun udlægger fremtidens globale vandstand. De samme beregninger ligger bag de danske fremskrivninger - dog justeret til lokale forhold. Blandt andet hæver særligt den nordlige del af landet sig fortsat efter sidste istid. Kristine S. Madsen vurderer dog, at de nye konklusioner fra NOAA er særdeles velunderbyggede.

"De amerikanske forskere har i virkeligheden opdateret kapitlet om vandstand fra den seneste IPCC-rapport, der kom i 2013. De har taget det arbejde, der blev udført af IPCC-forfatterne, og opdateret det med den forskning, der er kommet til siden. Det er meget troværdigt", siger Kristine S. Madsen.

  IPCC IPCC NOAA NOAA Forskel
  Bedste bud Sandsynligt interval Bedste bud Sandsynligt interval Bedste bud
RCP2.6 0,44 m 0,28-0,61 m 0,53 m 0,25-0,80 m +0,09 m
RCP4.5 0,53 m 0,36-0,71 m 0,65 m 0,35-0,95 m +0,12 m
RCP8.5 0,74 m 0,52-0,98 m 0,90 m 0,50-1,30 m +0,16 m

Forskellen mellem IPCC's bud på vandstanden omkring år 2100 (søjle 2 og 3) og buddet i den nye rapport fra amerikanske NOAA (søjle 4 og 5) samt forskellen mellem de to rapporter (søjle 6). Søjle 1 viser, hvilken mulig fremtid tallene knytter sig til. RCP2.6 er en fremtid, hvor udledninger af drivhusgas er reduceret markant. RCP8.5 er en fremtid, hvor der ikke iværksættes yderligere reduktionstiltag.

Kristine S. Madsen hæfte sig ved, at rapporten italesætter den lille, men reelle, risiko for meget høje havstigninger; i værste fald et plus på hele 2,5 meter allerede i år 2100, hvis udledningerne af drivhusgas og dermed den globale opvarmning fortsætter uhindret.

Flere bidrag til havstigningen

Den globale vandstand stiger dels på grund af et bidrag fra smeltet is på land - f.eks. fra iskapperne på Grønland og Antarktis. Dertil kommer et bidrag fra vandets varmeudvidelse; altså det forhold at vand fylder mere, når det bliver varmere. Usikkerheden på beregningerne kommer dels fra usikkerheder på de to bidrag; dels fra usikkerhed om i hvor høj grad det lykkes at bremse den globale opvarmning.

Og netop forskellen på hvorvidt vi bremser den globale opvarmning eller ej, fremhæver rapporten også.

"Hvis vi ikke gør noget ved udledningerne og følger det såkaldte RCP8.5-scenarie, er der ifølge rapporten blot 4% chance for at holde havstigningen under en halv meter i det 21. århundrede. Drastiske reduktioner af udledningerne som i RCP2.6-scenariet giver os derimod 51% chance", slutter oceanografen.

Rapporten understreger behovet for en koordineret indsats fra de amerikanske myndigheders side.

Du finder til rapporten (pdf) her.

Kristine S. Madsen kan kontaktes via DMI's pressetelefon på 39 15 75 09 eller kommunikation@dmi.dk

Af Niels Hansen

© DMI, 2. februar 2017.

Havet stiger i forbindelse med den globale opvarmning. Spørgsmålet er bare hvor meget.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle