WMO

Oktober måned står i klimaets tegn, når FN's klimapanel kommer til København. Vi varmer op med en række vigtige ord fra klimadebatten. I dag gælder det FN's meteorologiske organisation WMO, som var med til at grundlægge IPCC.

WMO er FN's meteorologiske organisation.

WMO fastsætter normer og retningslinjer for det internationale samarbejde, som blandt andet omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer.

Gennem medlemskab af WMO bidrager DMI til det globale observationsnet og er forpligtet til at opretholde observationsstationer i Danmark, Grønland og på Færøerne samt at deltage i den internationale udveksling af observationsdata.

Dansk islæt

En enkelt dansker har bestridt den prestigiøse post som generalsekretær for WMO - nemlig professor Axel C. Wiin-Nielsen i perioden 1979-1983. Professor Wiin-Nielsen blev året efter - i 1984 - vores hjemlige Meteorologiske Instituts direktør.

FN's klimapanel IPCC er oprettet af WMO og FN's miljøprogram UNEP i fællesskab. Oprettelsen fandt sted i 1988 som opfølgning på Brundtland-rapporten 'Vores fælles fremtid'.

WMO selv blev oprettet i marts 1950 som afløser for Den Internationale Meteorologiske Organisation fra 1873 og består af 188 medlemsstater og territorier.

Danmark har været med i det internationale meteorologiske samarbejde siden starten i 1873.

Viden om vejr og klima

Se alle