Klima

Oktober måned står i klimaets tegn, når FN's klimapanel kommer til København. Vi varmer op med en række vigtige ord fra klimadebatten. I dag gælder det selveste hovednavnet - nemlig klima.

I sin oprindelige form betyder klima de gennemsnitlige fysiske forhold i atmosfæren (vejret) på et bestemt sted eller i en bestemt region over en længere periode.

Klimaet beskrives dog ikke alene ved middelværdier af nedbør, temperatur, fugtighed, solskinstimer, vind, etc. over en årrække men også ved variationer i disse størrelser og ved størrelsen og hyppigheden af ekstremværdier for disse størrelser.

Før man kan tale om klima, skal den periode der midles over være så lang, at årstidsvariationerne og variationerne fra år til år er udjævnet. Internationalt arbejdes med en periode på 30 år.

Redaktion Marianne Brandt
14. oktober 2014

Viden om vejr og klima

Se alle