03/19/20

Drivhuseffekt

Oktober måned står i klimaets tegn, når FN's klimapanel kommer til København. Vi varmer op med en række vigtige ord fra klimadebatten. I dag gælder det drivhuseffekten.

Drivhuseffekten er atmosfærens evne til at holde på Jordens varme. Det sker ved, at skyer og forskellige drivhusgasser i atmosfæren absorberer varmestrålingen fra Jorden og sender en del af den tilbage til Jordens overflade.

Drivhuseffekten afhænger af koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren - især vanddamp og kuldioxid, men også metan, lattergas, ozon og halocarboner har betydning.

Uden drivhuseffekten ville Jordens gennemsnitstemperatur være ca. 30° lavere, end den er i dag og altså være minus 15°C i stedet for plus 15°C. I takt med, at menneskelig aktivitet forøger indholdet af drivhusgasser i atmosfæren, så stiger temperaturen yderligere.

Redaktion Marianne Brandt
20. oktober 2014

FN’s klimapanels (IPCC) bud på den afkølende effekt af aerosoler

FN’s klimapanels (IPCC) bud på den afkølende effekt af aerosoler (som ligger omkring -1 Watt pr. kvadratmeter) og den opvarmende effekt af ozon og drivhusgasser (som ligger lige over +3 Watt pr. kvadratmeter). Figuren viser også et bud på den samlede menneskeskabte klimapåvirkning (som ligger omkring +2 Watt pr. kvadratmeter). Figuren viser desuden, at det er aerosolerne, som er ansvarlige for den største usikkerhed i den samlede menneskeskabte klimapåvirkning, mens den opvarmende effekt af drivhusgasserne er meget velbestemt (en bred top viser, at effekten er usikker, mens en smal viser, at effekten er velkendt). Alle tal er for år 2011 og sat i forhold til år 1750 (før industrialiseringen). Grafik og data IPCC 2013.

Jordens årlige, globale energibalance

Jordens årlige, globale energibalance. Af den indkommende solstråling absorberes 49% af jordoverfladen, som sender energien op i atmosfæren som varmestråling. Atmosfæren tilføres desuden energi gennem varmeledning fra jordoverfladen og oceanerne samt evapotranspiration, dvs. fordampning af vand, is og sne fra overfladen samt fra planterne. Ved toppen af atmosfæren er der balance mellem den mængde energi, der kommer fra Solen og den, der sendes ud til verdensrummet. Grafik og data IPCC.

Viden om vejr og klima

Se alle