Grønlands indlandsis: Forskerne gør status for 2015

Sæsonens vigtigste resultater for Grønlands indlandsis og den arktiske havis opsummeres i årets sæsonrapport på polarportal.dk.

I løbet af 2015 har forskerne foretaget observationer og beregninger af Grønlands indlandsis og den arktiske havis. Efter afslutningen af årets smeltesæson er det blevet tid til at gøre status.

"Indlandsisen kom i 2015 ud med en større overfladeafsmeltning end normalt, på trods af at forsommeren var kold og snerig, og at smeltesæson startede sent. Sommeren i Grønland var relativt kold men bød på kraftig juli-varme i nord og nordvest. Den arktiske havis nåede i 2015 sin fjerde-laveste udbredelse i perioden siden 1979," siger klimaforsker Peter Lang Langen, der i punktform opsummerer de væsentligste overvågningsresultater i Arktis for 2015:

  • Seneste start på Indlandsisens smeltesæsonen siden 1991
  • Iskappen bidrog med ca. 0,5 mm havniveaustigning
  • Indlandsisens overflademassebalance var lavere end gennemsnittet for 1991-2013
  • Indlandsisens albedo i juni-august lå over gennemsnittet for 2000-2009
  • Gletsjerne mistede mindre areal end gennemsnittet for 1999-2010
  • Havisen er blevet tyndere og nåede sin fjerde-laveste udbredelse siden 1979

Læs mere om resultaterne i rapporten, der udkommer på dansk, engelsk og grønlandsk på Polar Portal.

Polar Portal og sæsonrapporten er et samarbejde mellem DMI, GEUS og DTU-Space.

Redaktion Marianne Brandt
23. december 2015 

Grønlands massebalance

Kortet viser, hvor der fra 1. september 2014 til 31. august 2015 er akkumuleret mere eller mindre masse på Indlandsisens overflade end normalt sammenlignet med perioden 1990-2013. Mønsteret viser en kraftig afsmeltning i nord og lavere afsmeltning i syd. Grafik Polar Portal.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle