COP21: Vi er allerede halvvejs til de 2 grader

På det netop afsluttede klimatopmøde COP21 i Paris nåede forhandlerne frem til en ambitiøs aftale. Verden skal holde den globale opvarmning under 2°C. Ifølge klimaforsker er vi godt på vej - lidt for godt endda…

Lørdag sluttede klimatopmødet COP21 i Paris med en erklæring, der understreger, at verden vil holde den globale opvarmning under 2°C.

Men 2°C i forhold til hvad, er det relevant at spørge. Og det har klimaforsker Peter Langen et svar på.

Udgangspunkt i 1800-tallet

"Når vi taler om at begrænse opvarmningen til under 2°C, så er det til under 2°C i forhold til den globale temperatur, der herskede i slutningen af 1800-tallet, før udledningerne af drivhusgasser fra menneskelig aktivitet tog fart".

Når udgangspunktet er verden før udledningerne af gasser som CO2 og metan accelererede, så betyder det også, at den opvarmning, kloden allerede har oplevet siden da, er en del af de 2°C. Hvor meget er der egentlig tilbage?

"2015 bliver et exceptionelt varmt år, som for første gang passerer 1°C opvarmning. 2015 er dog næppe et rimeligt udgangspunkt for beregningen på grund af den ekstra varme, som det naturlige klimafænomen El Niño tilfører atmosfæren oven i den menneskeskabte, globale opvarmning. Men hvis vi i stedet tager gennemsnittet for de seneste 5 år som udgangspunkt, så har vi allerede brugt ca. 0,85°C af de 2°C", siger Peter Langen.

Opvarmning til gode

Vi har altså allerede udledt så mange drivhusgasser, at vi er tæt på at nå halvvejs i den acceptable temperaturstigning. Før udledningerne tog fart, var koncentrationen af CO2 i atmosfæren ca. 280 ppm (milliontedele). Nu er den ca. 400 ppm. Temperaturen er dog ikke i ligevægt med de 400 ppm CO2 samt de mindre koncentrationer af andre drivhusgasser. Vi har med andre ord 'opvarmning til gode' i de 400 ppm. Peter Langen forklarer:

"Temperaturstigningen halter efter udledningerne, så der er drivhusgas i atmosfæren nu, som endnu ikke har udlevet sit opvarmende potentiale. Hvis vi med andre ord holdt de nuværende koncentrationer af drivhusgasser konstante, så ville temperaturen fortsætte med at stige i en årrække. Den præcise temperatur, når klimasystemet igen er i ligevægt, kender vi ikke helt, men det ligger i omegnen af 1,5°C opvarmning", siger han.

I praksis er der altså blot 'plads' i atmosfæren til yderligere en meget begrænset mængde drivhusgasser, før opvarmningen i sidste ende løber op til de 2°C, verdenssamfundet har besluttet sig for at undgå.

Medierne kan kontakte Peter Langen på tfl. 39 15 74 02.

Af Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 14. december 2015

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram